Annons:

”Trump ett hot mot freden och demokratin”

Ledaren för de amerikanska statsanställdas fackförbund AFGE deklarerar att hans medlemmar kommer att fortsätta att kämpa för statlig service ”oavsett vem som sitter i Vita huset”. STs ordförande Britta Lejon ser den blivande presidenten Donald Trump som ett hot mot demokratin och freden.

David Cox, som leder fackförbundet AFGE, sade i en intervju i Publikt en månad före det amerikanska presidentvalet den 8 november att Donald Trump som president skulle innebära en katastrof för landets offentliga sektor. Han förutspådde fortsatta nedskärningar i en redan underbemannad sektor.

Efter valet skriver han på förbundets hemsida att statstjänstemännen fortsätter att precis som tidigare sköta sina jobb i enlighet med konstitutionen och lagstiftningen: ”AFGE kommer att fortsätta att kämpa för de anställdas rättigheter och för de program och den service som federala tjänstemän levererar till det amerikanska folket. Det ändrar sig aldrig, oavsett vem som sitter i Vita huset.”

STs ordförande Britta Lejon anser att Donald Trump exploaterat ”människors berättigade vrede över växande klyftor och stagnerande levnadsstandard”, en kommentar i linje med många andra svenska fackliga ledares analys. Många amerikaner har det inte bara sämre än för tio år sedan utan också sämre än sin föräldrageneration, konstaterar hon. Vissa måste ha två eller tre jobb för att klara ekonomin, och få har någon form av pension.

– Det är viktigt att lära av, säger Britta Lejon. Om samhällen ska hålla ihop och ha en framtidstro räcker det inte med att en liten elit får det bättre.

Även i Europa ökar de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper. Men i Sverige, Danmark och Norge är utfallet i alla fall bättre än i de flesta europeiska länder, anser hon.

– Vi har haft en reallöneutveckling för dem som arbetar som varit väldigt bra. Det skiljer Skandinavien från vår omvärld.

Enligt Britta Lejon har de starka fackföreningarna i Skandinavien haft en central betydelse för att vanliga anställda fått del av den ekonomiska utvecklingen.

– Vi har samma globala krafter och samma digitalisering i Sverige som överallt annars. Men både arbetsgivare och anställda är organiserade, och det har haft betydelse för att våra medlemmar har fått reallöneökningar.

Britta Lejon varnar för att Donald Trump utgör en risk för demokratin och för freden. Situationen kan förvärras i Baltikum, mellanöstern och Ukraina, och hotet om indragna bidrag till FN och Nato får allvarliga konsekvenser för klimatfrågan, hjälp till flyktingar och fredsbevarande insatser, menar hon.

– Faran nu är att en rädsla griper kring sig och att många vänder sig inåt.

Hon tror inte på att Donald Trump kommer att ändras till det bättre efter valkampens hetta.

– Vi får inte vara naiva – han är 70 år och har visat vem han är. Han har inte det omdöme som krävs.

Det finns även, tror Britta Lejon, en risk att världsekonomin drabbas av minskad frihandel och en kraftigt ökad amerikansk skuldsättning, det senare en konsekvens av Donald Trumps löften om att både sänka skatterna och göra stora investeringar i infrastruktur, försvar och skola.

Den enda möjliga fördelen med Donald Trump som president är att amerikanska statsanställda slipper följderna av en maktkamp mellan presidenten och kongressen, anser Britta Lejon. Detta eftersom republikanerna nu har kontroll över både Vita huset och kongressens båda kamrar.

– I tidigare långbänkar har det vid flera tillfällen hänt att man inte fått ihop statsbudgeten, och att statstjänstemännen då inte har fått ut sina löner.

Men samtidigt har hon farhågor om hur den nye presidenten kommer agera gentemot de statliga institutionerna.

– Genom sitt agerande hittills har han ju visat bristande förståelse och respekt för rättsstatens principer, så jag kan känna mig orolig för det. Man kan exempelvis undra hur det kommer att gå med den amerikanska centralbankens oberoende och med resurserna till skatteväsendet och rättssamhället. 

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.