Annons:

”Trump ett hot mot freden och demokratin”

Ledaren för de amerikanska statsanställdas fackförbund AFGE deklarerar att hans medlemmar kommer att fortsätta att kämpa för statlig service ”oavsett vem som sitter i Vita huset”. STs ordförande Britta Lejon ser den blivande presidenten Donald Trump som ett hot mot demokratin och freden.

David Cox, som leder fackförbundet AFGE, sade i en intervju i Publikt en månad före det amerikanska presidentvalet den 8 november att Donald Trump som president skulle innebära en katastrof för landets offentliga sektor. Han förutspådde fortsatta nedskärningar i en redan underbemannad sektor.

Efter valet skriver han på förbundets hemsida att statstjänstemännen fortsätter att precis som tidigare sköta sina jobb i enlighet med konstitutionen och lagstiftningen: ”AFGE kommer att fortsätta att kämpa för de anställdas rättigheter och för de program och den service som federala tjänstemän levererar till det amerikanska folket. Det ändrar sig aldrig, oavsett vem som sitter i Vita huset.”

STs ordförande Britta Lejon anser att Donald Trump exploaterat ”människors berättigade vrede över växande klyftor och stagnerande levnadsstandard”, en kommentar i linje med många andra svenska fackliga ledares analys. Många amerikaner har det inte bara sämre än för tio år sedan utan också sämre än sin föräldrageneration, konstaterar hon. Vissa måste ha två eller tre jobb för att klara ekonomin, och få har någon form av pension.

– Det är viktigt att lära av, säger Britta Lejon. Om samhällen ska hålla ihop och ha en framtidstro räcker det inte med att en liten elit får det bättre.

Även i Europa ökar de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper. Men i Sverige, Danmark och Norge är utfallet i alla fall bättre än i de flesta europeiska länder, anser hon.

– Vi har haft en reallöneutveckling för dem som arbetar som varit väldigt bra. Det skiljer Skandinavien från vår omvärld.

Enligt Britta Lejon har de starka fackföreningarna i Skandinavien haft en central betydelse för att vanliga anställda fått del av den ekonomiska utvecklingen.

– Vi har samma globala krafter och samma digitalisering i Sverige som överallt annars. Men både arbetsgivare och anställda är organiserade, och det har haft betydelse för att våra medlemmar har fått reallöneökningar.

Britta Lejon varnar för att Donald Trump utgör en risk för demokratin och för freden. Situationen kan förvärras i Baltikum, mellanöstern och Ukraina, och hotet om indragna bidrag till FN och Nato får allvarliga konsekvenser för klimatfrågan, hjälp till flyktingar och fredsbevarande insatser, menar hon.

– Faran nu är att en rädsla griper kring sig och att många vänder sig inåt.

Hon tror inte på att Donald Trump kommer att ändras till det bättre efter valkampens hetta.

– Vi får inte vara naiva – han är 70 år och har visat vem han är. Han har inte det omdöme som krävs.

Det finns även, tror Britta Lejon, en risk att världsekonomin drabbas av minskad frihandel och en kraftigt ökad amerikansk skuldsättning, det senare en konsekvens av Donald Trumps löften om att både sänka skatterna och göra stora investeringar i infrastruktur, försvar och skola.

Den enda möjliga fördelen med Donald Trump som president är att amerikanska statsanställda slipper följderna av en maktkamp mellan presidenten och kongressen, anser Britta Lejon. Detta eftersom republikanerna nu har kontroll över både Vita huset och kongressens båda kamrar.

– I tidigare långbänkar har det vid flera tillfällen hänt att man inte fått ihop statsbudgeten, och att statstjänstemännen då inte har fått ut sina löner.

Men samtidigt har hon farhågor om hur den nye presidenten kommer agera gentemot de statliga institutionerna.

– Genom sitt agerande hittills har han ju visat bristande förståelse och respekt för rättsstatens principer, så jag kan känna mig orolig för det. Man kan exempelvis undra hur det kommer att gå med den amerikanska centralbankens oberoende och med resurserna till skatteväsendet och rättssamhället. 

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.