Annons:
Riksrevisionen rekommenderar att regeringen tar beslut om att göra om planeringen av en höghastighetsbana i Sverige. På bilden det fransk-belgiska höghastighetståget Thalys.Bild:Mostphotos
SPÅRTRAFIKEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt3 kommentarerTyck till!

Vill utreda alternativ till höghastighetsjärnväg

Trafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.

"Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar", konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

När de förväntade kostnaderna för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö bedömdes 2003 uppgick de till 50 miljarder kronor. Det var en kraftig underskattning. Nu är bedömningen att projektet kommer att kosta omkring 250 miljarder kronor, skriver Riksrevisionen i en ny granskningsrapport. 

I sin planering har Trafikverket inte heller i tillräcklig omfattning prövat om det finns andra billigare alternativ till infrastruktur än just en höghastighetsjärnväg, enligt Riksrevisionen.

”Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna”, kommenterar Ingemar Delveborn, som är projektledare på Riksrevisionen, i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen tar beslut om att göra om processen innan man går vidare.

”Sammantaget kan vi konstatera att över tio års planering inte resulterat i ett fullvärdigt beslutsunderlag. Innan några fler beslut tas bör regeringen se till att Trafikverket gör om planeringen på rätt sätt, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg planeringsprocessen.

Att kostnadskalkylen har skenat beror på man inte har undersökt billigare sätt att bygga höghastighetsbanan på, enligt Stefan Bieder, tidigare vice ordförande för ST inom Spårtrafiken, som varit engagerad i frågan i många år.

Han håller med Riksrevisionen om att planeringen bör göras om.

– Men vi vill försöka se om man kan bygga på andra sätt. Exempelvis på pelare, vilket vi tror skulle få ned kostnaderna, säger Stefan Bieder till Publikt.

Han påpekar också att man från politiskt håll inte har rest frågan om att begära EU-bidrag för projektet, något som skulle kunna få ned kostnaderna ytterligare.

Stefan Bieder betonar att en höghastighetsbana fortfarande är det bästa alternativet infrastrukturmässigt.

– Ja, det är det bästa alternativet eftersom man frigör kapacitet på spåren.

Inlagt av Carl-Åke Utterström lör, 11/23/2019 - 18:10
Om man tittar på en 250 km/h:s lösning för höghastighetsbanorna så kostar det i runda slängar 290 miljarder och underhållet därför också 290 miljarder över en 20 års period. Dvs 5 procent av investeringskostnaden per år.

Enbart underhållskostnaden uppgår till högre summa än magnettågets 180 miljarder i investering och 87 miljarder i underhåll. Med andra ord så är magnettåget kostnadseffektivast.
Inlagt av Carl-Åke Utterström fre, 11/22/2019 - 10:12
Jag skickar separat debattartikel då magnettåget är ett synnerligen attraktivt och potentare alternativ gentemot att bygga gammaldags järnväg allrahelst som man inte orkar med dagens underhåll. Varför dra på sig ett ännu mer omfattande, kostnadskrävande underhåll som bland Alstom och Siemens avråder från. Vid nyutveckling så kommer de att byggas för maximal hastighet 249 km/h. Trots det så planerar Trafikverket för 320 km/h.
Inlagt av Håkan Norén, Ny... tors, 11/21/2019 - 17:26
Jag har under flera år drivit linjen att man ska bygga nya stambanro som vanliga svenska normaljärnvägar för 250 km/t. Det innebär att man dom kan köra snabgbtåg i den hastigheten En viktig fördel är också att man under lågtrafiktid, i första hand på nätterna, kan köra godståg

Vid en omprövning bör ett sådant alternativ utredas ordentligt. Om ett sådant alternativ borde alla politiska partier kunna enas.

Här en länk till en debattartikel jag skrivit i frågan. Den är inte dagsfärsk, men ändå i huvudsak relevant
https://www.dn.se/asikt/bygg-riktiga-stambanor-for-alla-sorters-tag/
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.