”Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna”

FÖRDJUPNING: ST KONGRESS2003-07-29
Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna och lönesätt därefter. Hjälp dem som vill att löneförhandla själva. Det kan vara lämpliga inslag i STs framtida politik, enligt några ST-företrädare i Malmö.

Om något brukar lönediskussioner intressera ST-medlemmarna. Lönediskussioner är ett av inslagen på vårens konferenser om hur STs framtida politik ska utformas.

Och det gäller att få liv i diskussionerna för ST måste förnya sig, agera så att det blir facket också för välutbildade och unga. Det gäller att få engagerade medlemmar, både gamla och nya, som framför synpunkter på arbetsplatsträffar, i kommande ”chatforum” på Internet och andra mötesplatser.

Till kongressen i höst ska ST samla sig till en förbundsgemensam syn också på en rad andra områden (se nästa uppslag).

– Och det är inte så himla lätt, som förbundsstyrelseledamoten Madelene Trolle formulerade det när hon och Kent Artursson, också förbundsstyrelsen, ledde diskussionen i Malmö den 23 april.

STs medlemmar finns inom de mest skilda områden och deras förutsättningar både på jobbet och när det gäller facklig verksamhet kan vara mycket olika. Nu är det alltså dags för medlemmar och förtroendevalda att säga sitt.

Att alla inte ska ha lika lön framgick när lönepolitiken behandlades. Roland Olsson, ST-Skog, undrade dock om det var facket eller arbetsgivaren som ville ha löneskillnader.

Den allmänna åsikten bland konferensdeltagarna var, att löneskillnader som inte är för stora accepteras av medlemmarna.

– Särskilt löneskillnader som hänger samman med arbetsuppgifternas svårighetsgrad, tillade Sven-Olof Hendin, ST-Försäkringskassan.

Ändå, framgick det, händer det att de som har högre lön mobbas men hur detta ska hanteras förblev en obesvarad fråga. Vad som ska ge olika lön fanns det skilda meningar om, liksom vilken löneskillnad som är rimlig. Och vad är rätt lön för nyanställda? Medlemmarna reagerar ofta mot att nyanställda får högre löner än dem som har mångårig erfarenhet.

– Inom domstolsväsendet vänder vi på frågeställningen. 40-talister som gör kvalificerade arbetsuppgifter vill inte lämna ifrån sig dem till vem som helst, upplyste Elisabeth Grunnon, ST-Domstol.

Inom den avdelningen har man lagt ner stor möda på att sätta en prislapp på olika arbetsuppgifter, vilket fick flera deltagare att nicka instämmande. Men vissa arbetsuppgifter är svåra att mäta lönemässigt.

Konferensdeltagarna kom fram till att medlemmarna vill ha lönesamtal och ansåg, att de som vill också ska få hjälp att löneförhandla själva. Däremot ifrågasattes om ST alltid kan garantera reallöneskydd åt alla.

Ska ST behålla nuvarande styrka trots pensionsavgångar måste ”ett helt nytt förbund” rekryteras under tio år. Åtta av tio nya statsanställda kommer från högskolevärlden och mycket av STs framtid hänger på att lyckas bland dem. Vilken syn har ST på det? undrade Madelene Trolle.

Här var de närvarande eniga om att  gruppen är viktig, även om det kan kännas ovant att värva medlemmar bland akademiker. Man betonade, att lokala facket måste synas på arbetsplatserna och vara mer aktivt i medlemsvärvningen och man efterlyste aktuellt informationsmaterial.
 
– ST måste profilera sig bättre, sade Elisabeth Grunnon. I våra annonser står ofta att högskola är en merit så det är bara att jobba vidare på att få med studerande. Går de över till ST måste de åtminstone få samma lön som de Saco-anslutna.

Roland Olsson undrade om studerandeombudsmännen är tillräckligt många för att täcka upp högskolans område.

– Det är inte svårt  att ställa upp på vad som enligt diskussionsunderlaget är en attraktiv arbetsplats, ansåg Claes Pettersson, ST-Försäkringskassan.

Gott ledarskap nämns till exempel som förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera. Problemet är att arbetsgivaren och ST-medlemmarna kan tolka kraven på arbetsplatsen olika, till exempel vad som är ett gott ledarskap.

ST kan dock påverka chefstillsättningar på lägre nivåer och uttala vilken typ av ledarskap som behövs, påminde Madelene Trolle.

Samverkan genom utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och arbetsplatsträffar ska finnas på en attraktiv arbetsplats. Viktigast är just arbetsplatsträffarna, betonade Kent Artursson, och att det är högt i tak.

– Medlemmarna ska inte behöva ”gå med påsar på huvudet” när de demonstrerar.

Ingen sade emot honom men av diskussionen framgick att det är svårt att få medlemmarna att ”tycka till”. ST är också för blygsamt för att tala om vad man gör för sina medlemmar, medan andra förbund  är ”mer framåt”.

Konferensen i Malmö var en av ett tiotal som arrangeras för medlemmar och förtroendevalda runt om i landet. Tanken är att synpunkterna ska kunna dokumenteras och skickas in till förbundet inför STs kongress i november.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.