Arbetsdomstolens dom ifrågasätts

ARBETSDOMSTOLEN2010-01-19

Arbetsdomstolen har dömt en IT-tekniker att betala 300 000 kronor i skadestånd till Skatteverket för att med avsikt ha skadat myndighetens larmsystem. Men domen får hård kritik. Datafiler har blandats ihop och IT-teknikerns ombud anser att AD gjort en felaktig bevisvärdering.

– Arbetsdomstolen har inte gjort någon fullständig bevisvärdering, och den man gjort är felaktig. I domslutet har man blandat ihop datafilerna, säger IT-teknikerns ombud Lars Merkel från fackförbundet Jusek.

IT-teknikern anklagades av Skatteverket för att efter ett gräl med sin chef ha skadat nätövervakningssystemet. Han avskedades i juni 2007 och åtalsanmäldes för sabotage alternativt grov skadegörelse. Åklagaren startade en förundersökning, men den lades ned då det saknades bevis för att det funnits något uppsåt att skada Skatteverket.

Förvånad över domen

Frågan har också prövats i Arbetsdomstolen, AD. I december 2009 kom domen: AD fann mannen skyldig till att med avsikt ha skadat Skatteverkets nätövervakningssystem och utdömde ett skadestånd på 300 000 kronor.

Lars Merkel säger att han blev oerhört förvånad när han läste domen:

– Från början hävdade Skatteverket att skadan var så allvarlig att den påverkade allmänhetens servicebehov och att tio års utvecklingsarbete var förstört. Men i AD kunde man inte påvisa någon skada över huvud taget.

Än mer förvånad är han över att AD blandat ihop filerna och deras funktioner.

– Skatteverket hänvisar först till en konsultrapport där det står att vissa filer flyttats och raderats så att det påverkat nät­övervakningen. I en inlaga till AD dyker nya filnamn upp, medan det i domen bara handlar om en enda fil som ska ha lett till funktionsbortfallet.

IT-teknikern anklagas för att ha stoppat kommunikationen mellan två nätövervakningssystem som fungerar oberoende av varandra. Vissa av larmen i det ena systemet förs vidare till det andra systemet och blir synliga för operatörerna även där. Genom att ett antal filer tagits bort ska kommunikationen mellan systemen ha brutits, enligt Skatte­verket.

Arbetsdomstolen hänvisar till en enda fil, som genom att den flyttades ska ha orsakat felet. Därefter ska IT-teknikern ha försökt dölja att filen flyttats.

Själv har IT-teknikern medgett att han flyttat filen, men hävdat att den saknade betydelse för nätövervakningen.

ST Press har begärt ut filen och bett IT-forensikern Peter Bayer gå igenom den. Som IT-forensiker arbetar han bland annat med att samla ihop bevisning vid misstanke om IT-relaterad brottslighet. Peter Bayer var också expertvittne åt Jusek under förhandlingen.

– Jag kan inte se att det finns någon funktionalitet i filen som påverkar när det kommer ett larm, säger han.

Skatteverkets expertvittne, André Rickardsson – även han IT-forensiker, säger att det var borttagandet av den utpekade filen, tillsammans med andra ändringar, som orsakade funktionsbortfallet.

Men det är inte så händelse­förloppet beskrivs i domen. Enligt den bröts förbindelsen mellan övervakningssystemen när filen togs bort.

»Möjligt att AD inte förstått«

– Det är möjligt att ADs ledamöter inte riktigt förstått den tekniska utredningen, säger Lars Merkel.

Arbetsdomstolens domar går inte att överklaga. Enda möjligheten att gå vidare är att begära resning i Högsta Domstolen, något som bara hänt ett fåtal gånger när det gäller en AD-dom.

Lars Merkel säger att han inte kan svara på om det finns anledning att begära resning i det här målet. Det är dessutom ett beslut som måste fattas av Jusek och IT-teknikern.

– Men hade det varit möjligt att överklaga domen i högre instans, hade vi gjort det.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av André Rickardsson (ej verifierad) tors, 01/21/2010 - 11:39
Domen är enligt mitt tycke mycket välskriven. AD har faktiskt förstått den tekniska bevisningen, vilket är ovanligt i mål med IT inblandat. Självklart har försvaret som förlorade en annan åsikt och det får man respektera.
Inlagt av Roland (ej verifierad) fre, 01/22/2010 - 17:26
Hur kan André Richardsson med hedern i håll påstå att detta är en välskriven dom.
Något André givetvis borde känna till är att personer helt utan kompetens har varit inne och rotat runt i maskinen för att försöka säkerställa något som ska fungera som bevis.
Detta är ju generalfel enligt IT-forensikens alla teser och vad man faktiskt gjort är att göra objektet för det påstådda sabotaget odugligt ur ett juridiskt perspektiv, då det inte går att säkerställa vem som gjort vad, och det borde ju rimligtvis en expert känna till.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.