Bild: Mostphotos

Arbetsförmedlingen ska analysera matchning

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-10-26

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera hur framtida matchningstjänster ska utformas. Analysen ska bland annat visa hur tjänsterna kan ge alla deltagare ett ändamålsenligt stöd som främjar goda resultat.

Arbetsförmedlingen behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Arbetsförmedlingen ska därför analysera och redovisa hur vidareutvecklade matchningstjänster ska utformas. Myndigheten ska också analysera hur utbudet av matchningstjänster ska bli likvärdigt i hela landet.

”Vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Arbetsförmedlingen är, och kommer fortsatt vara, en stor och viktig myndighet med ansvar för att arbetssökande som behöver det ska få stöd, oavsett var i landet man bor”, kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, regeringsuppdraget i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingen ska också analysera hur ersättningen till leverantörerna ska utformas för att ge incitament till varaktiga resultat. Bland annat ska myndigheten utreda om det ska vara olika ersättningar för olika resultat.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen senast 11 mars 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.