Arbetsgivarverket efterlyser besked om Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-11-12
Arbetsgivarverket efterlyser tydligare besked om reformeringen av Arbetsförmedlingen. Bland annat måste det klargöras vad en ny förmedlingsinsats innebär, skriver Arbetsgivarverket i sitt remissvar på regeringens promemoria om arbetsmarknadspolitiken.

Nu har svarstiden löpt ut för de remissinstanser som har fått lämna synpunkter på departementspromemorian rörande reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Promemorian innehåller förslag på lagändringar som ska göra det möjligt för Arbetsförmedlingen och de privata leverantörer som ska ta över matchningstjänster att utbyta information med varandra.

Dessutom presenteras en ny typ av arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, i promemorian. Förmedlingsinsatserna, som ska utföras av leverantörer, ska stödja arbetssökande antingen genom direkt matchning eller genom utbildning.

Vad gäller lagändringarna har ST tidigare uttryckt en oro för att det saknas svar på hur känsliga personuppgifter ska kunna skyddas. I den delen har Arbetsgivarverket inga synpunkter.

Däremot anser Arbetsgivarverket, liksom ST, att promemorian ger få besked om hur den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen ska se ut. Det gör det svårt att värdera reformens konsekvenser, skriver Arbetsgivarverket i sitt remissvar.

Osäkerheten gäller bland annat förmedlingsinsatserna. Här efterlyser Arbetsgivarverket ett tydliggörande av hur den nya insatsen ska förhålla sig till de arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsförmedlingen redan i dag upphandlar hos fristående leverantörer. Även ST har framhållit att det är oklart hur den nya tjänsten förhåller sig till dagens insats Krom, Kundval rusta och matcha.

Försäkringskassan framför liknande synpunkter i sitt remissyttrande. Att det är oklart hur förmedlingsinsatserna ska utformas gör att det inte går att veta om insatserna ska ge rätt till ekonomisk ersättning från Försäkringskassan, skriver myndigheten, som också vill se förtydliganden.

Arbetsgivarverket vill också att regeringen tydliggör Arbetsförmedlingens ansvar för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det måste också bli tydligare var gränsen går mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas ansvar i arbetsmarknadspolitiken, anser Arbetsgivarverket, som även anser att det svårt att tolka vad en ”likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet” innebär.

I slutet av oktober fick Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag att analysera hur de framtida matchningstjänster ska utformas. Det uppdraget ska redovisas till regeringen i mars 2022.

Lagändringarna i promemorian föreslås träda i kraft första december 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.