Arbetsförmedlingen vill byta namn

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-11-16
Allt färre jobb ska förmedlas av Arbetsförmedlingen, konstaterar myndigheten själv i sitt remissvar på promemorian om arbetsmarknadspolitiken – och föreslår därför ett namnbyte.

Efter reformeringen kommer Arbetsförmedlingens roll och uppdrag att ha förändrats så mycket att myndigheten föreslår att regeringen överger det gamla namnet.

Det är i sitt remissvar på en departementspromemoria som rör reformeringen som Arbetsförmedlingen understryker att myndigheten kommer att ägna sig allt mindre åt den faktiska jobbförmedlingen. I stället kommer myndigheten att bli ett nav för de aktörer som ska genomföra arbetsmarknadspolitiken, anser Arbetsförmedlingen, som därför föreslår en ändring av namnet till Arbetsmarknadsmyndigheten.

När fristående aktörer ska stå för mer av de rustande och matchande insatserna kommer myndigheten att behöva ägna sig mer åt kontroll av aktörerna, arbetsgivarna och de arbetssökande och åt att utforma och upphandla tjänster, skriver Arbetsförmedlingen i remissvaret.

Liksom flera andra remissinstanser anser Arbetsförmedlingen att det är svårt att bedöma reformen som helhet och reformens konsekvenser utifrån promemorian. Till exempel anser Arbetsförmedlingen att det är otydligt vad den nya insatsen, som i promemorian kallas förmedlingsinsats, innebär. ”Ibland förefaller det att syfta på en arbetsmarknadspolitisk insats medan det i andra fall verkar syfta på de upphandlade tjänster som ska stötta arbetssökande” skriver Arbetsförmedlingen.

Även ST, Arbetsgivarverket och Försäkringskassan anser att det är oklart vad förmedlingsinsatser ska vara.

Trots flera frågetecken understryker Arbetsförmedlingen att myndigheten även fortsatt kommer att ha ett stort och omfattande ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Inom en del områden ökar till och med uppgifterna och ansvaret, skriver Arbetsförmedlingen, som också menar att myndighetens kostnader kan växa. Det handlar till exempel om att Arbetsförmedlingen ska säkra lokal närvaro, ha en utökad kontrollfunktion och erbjuda ett fördjupat stöd till vissa arbetssökande.

Promemorian innehåller också förslag på lagändringar som ska möjliggöra för Arbetsförmedlingen och fristående aktörer att utbyta information med varandra. De förslagen är Arbetsförmedlingen i stort positiv till, men myndigheten vill till exempel att hanteringen av varsel fortfarande ska omfattas av ett starkt sekretesskydd.

Lagändringarna i promemorian föreslås träda i kraft 1 december 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.