ST kritiserar hanteringen av Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-10-14
Fackförbundet ST är kritiskt till att regeringen i en ny promemoria om arbetsmarknadspolitiken inte ger besked om hur den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen ska se ut. Förbundet ifrågasätter i sitt remissvar också att privata aktörer kommer att vilja etablera sig i glesbygd.

Arbetsmarknadsdepartementet redovisade nyligen en promemoria om lagändringar som berör reformeringen av Arbetsförmedlingen. ST konstaterar i sitt remissvar att den bara innehåller enstaka konkreta förslag, utöver ändrade regler om utbyte av information i samband med att privata leverantörer tar över matchningstjänster.

Enligt ST finns många frågor kring skyddet av känsliga personuppgifter som inte besvaras i utredningen. Promemorian anger exempelvis att Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla digital och annan infrastruktur, men det framgår inte om de privata leverantörerna ska få tillgång till Arbetsförmedlingens interna datasystem. Om så är fallet riskerar personuppgifter att få en mycket stor spridning, anser förbundet.

Det enda konkreta förslaget i övrigt är en ny tjänst, förmedlingsinsatser. I remissvaret framhålls att det är oklart hur den tjänsten förhåller sig till Krom, rusta och matcha, som entreprenörerna arbetar inom. ”En välvillig tolkning är att regeringen lyssnat på den omfattande kritik som framförts om att de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden inte omfattas av Krom”, skriver ST. 

Mycket få insatser finns annars för kvar denna grupp, som Arbetsförmedlingen tidigare prioriterat och som hamnat i ett än mer prekärt läge under pandemin, enligt ST: ”Långtidsarbetslösheten har vuxit dramatiskt och den så kallade tudelningen på arbetsmarknaden är ett faktum.”

I remissvaret pekar ST också på de vita fläckar i landet där privata leverantörer inte finner det lönsamt att driva verksamhet, exempelvis i glesbygd. I promemorian sägs att Arbetsförmedlingen ska driva arbetsmarknadspolitiska insatser i dessa områden, men bara under en avgränsad övergångsperiod. ST ifrågasätter om regeringen har verktyg för att på längre sikt säkra ett utbud av arbetsmarknadstjänster från privata leverantörer på de orterna.

Slutligen framhåller förbundet att det behövs lagstiftning om meddelarskydd hos de privata leverantörerna. För några år sedan infördes meddelarskydd i offentligfinansierade privata verksamheter, men då undantogs arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Att ett sådant behov nu finns kan knappast ifrågasättas, skriver ST i sitt remissvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.