ST kritiserar hanteringen av Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-10-14

Fackförbundet ST är kritiskt till att regeringen i en ny promemoria om arbetsmarknadspolitiken inte ger besked om hur den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen ska se ut. Förbundet ifrågasätter i sitt remissvar också att privata aktörer kommer att vilja etablera sig i glesbygd.

Arbetsmarknadsdepartementet redovisade nyligen en promemoria om lagändringar som berör reformeringen av Arbetsförmedlingen. ST konstaterar i sitt remissvar att den bara innehåller enstaka konkreta förslag, utöver ändrade regler om utbyte av information i samband med att privata leverantörer tar över matchningstjänster.

Enligt ST finns många frågor kring skyddet av känsliga personuppgifter som inte besvaras i utredningen. Promemorian anger exempelvis att Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla digital och annan infrastruktur, men det framgår inte om de privata leverantörerna ska få tillgång till Arbetsförmedlingens interna datasystem. Om så är fallet riskerar personuppgifter att få en mycket stor spridning, anser förbundet.

Det enda konkreta förslaget i övrigt är en ny tjänst, förmedlingsinsatser. I remissvaret framhålls att det är oklart hur den tjänsten förhåller sig till Krom, rusta och matcha, som entreprenörerna arbetar inom. ”En välvillig tolkning är att regeringen lyssnat på den omfattande kritik som framförts om att de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden inte omfattas av Krom”, skriver ST.

Mycket få insatser finns annars för kvar denna grupp, som Arbetsförmedlingen tidigare prioriterat och som hamnat i ett än mer prekärt läge under pandemin, enligt ST: ”Långtidsarbetslösheten har vuxit dramatiskt och den så kallade tudelningen på arbetsmarknaden är ett faktum.”

I remissvaret pekar ST också på de vita fläckar i landet där privata leverantörer inte finner det lönsamt att driva verksamhet, exempelvis i glesbygd. I promemorian sägs att Arbetsförmedlingen ska driva arbetsmarknadspolitiska insatser i dessa områden, men bara under en avgränsad övergångsperiod. ST ifrågasätter om regeringen har verktyg för att på längre sikt säkra ett utbud av arbetsmarknadstjänster från privata leverantörer på de orterna.

Slutligen framhåller förbundet att det behövs lagstiftning om meddelarskydd hos de privata leverantörerna. För några år sedan infördes meddelarskydd i offentligfinansierade privata verksamheter, men då undantogs arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Att ett sådant behov nu finns kan knappast ifrågasättas, skriver ST i sitt remissvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.