Brev delas ut varannan dag i hela Sverige

POSTNORD2022-03-25

Snart kommer brev att delas ut varannan vardag även i norra Sverige och på Gotland. Sedan tidigare har utdelningsmodellen införts i södra delen av landet.

Från och med 2 maj kommer Postnord bara att dela ut brev, tidningar och reklam varannan vardag till mottagare med postnummer som börjar med siffrorna 62 och 74-98. Det innebär att varannandagsutdelningen snart kommer att ha införts i hela Sverige. Paket och varubrev kommer fortsatt att delas ut varje vardag.

Skälet till förändringen är att antalet skickade brev nästan har halverats de senaste tjugo åren. Samtidigt har näthandeln och paketleveranserna stadigt ökat, enligt Postnord.

”För många mottagare är det i dag viktigare att kunna få sina e-handlade paket alla vardagar än att brevbäraren ska passera postlådan varje dag, oavsett om det finns brev att dela ut eller inte” skriver Mathias Krümmel, vd för Postnord, i ett pressmeddelande.

Efter ett pilotprojekt i Skåne under 2020 började utdelningsmodellen införas stegvis i södra Sverige i början av 2021.

ST inom Postnord hade inledningsvis farhågor om att varannandagsutdelningen skulle leda till personalminskningar och innebära försämringar i arbetsmiljön för den kvarvarande personalen, såväl inom distributionen som på terminalerna. När utdelningsmodellen nu har införts i stora delar av landet konstaterar ST inom Postnord att det har gått något bättre än förväntat.

I ett mejl till Publikt skriver ST-avdelningen att det visserligen har blivit färre anställda på en del arbetsplatser men att varannandagsutdelningen inte har inneburit några större övertalighetsförhandlingar. I stället har det framför allt handlat om naturliga avgångar, som pensioneringar och att medarbetare själva har valt att lämna sina jobb.

Enligt Postnord har företaget löpande utvärderat och följt upp medarbetarnas arbetsmiljö för att identifiera och genomföra förbättringar under tiden som varannandagsutdelningen har utökats. ST inom Postnord delar bilden att arbetsgivaren har gjort förändringar och omtag när brister i arbetsmiljön har funnits och uppmärksammats.

ST-avdelningen betonar dock att det fortsatt är viktigt att bevaka arbetsmiljöfrågorna och understryker vikten av att heltid ska möjliggöras i så stor utsträckning som möjligt när projektets sista utrullningsfas påbörjas. Avdelningen flaggar också för att det nu kan uppstå nya utmaningar när modellen införs i norra Sverige och på Gotland, bland annat med tanke på storleken på många utdelningsslingor utanför tätorterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA