Domare får allvarlig kritik av JO

DOMSTOLARNA2019-08-26
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot flera domare vid Borås tingsrätt efter en inspektion. JO konstaterar stora brister i handläggningen av flera tvistemål vid domstolen.

I samband med att JO gjorde en inspektion vid tingsrätten i Borås i oktober i fjol uppmärksammades handläggningen av sex tvistemål som hade inletts vid tingsrätten under åren 2014 och 2016 ännu inte var avgjorda. I beslutet konstaterar JO omfattande brister i handläggningen av målen. Bland annat anser JO att den formella processledningen varit i det närmaste obefintlig, genom avsaknad av, eller i varje fall glest genomförda, sammanträden för muntlig förberedelse, uteblivna tidsplaner, sammanställningar och stupstocksförelägganden, samt alltför många beviljade anstånd.

Enligt JO har sedan två av målen avgjorts, varav ett familjemål tog fyra år och fyra månader innan domstolen fattade beslut.

”Det måste ses som ett anmärkningsvärt misslyckande från domstolens sida”, skriver JO Lars Lindström i sitt beslut.

Fyra av målen är fortfarande inte avgjorda. De har pågått i tre respektive mer än fem års tid vid tidpunkten för JOs beslut.

I sitt beslut uttalar sig JO om den skyldighet domaren i målet har att föra målet till ett avgörande. Det ansvaret ligger också på domstolschefen, eftersom hen är ansvarig för domstolens verksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och författningsenligt.

För den bristfälliga och långsamma handläggningen av fyra av målen riktar JO i beslutet allvarlig kritik mot en av rådmännen samt för de två övriga målen kritiseras en annan rådman. I beslutet riktar JO också allvarlig kritik mot den tidigare lagmannen, för hans underlåtenhet att agera för att få de sex tvistemålen handlagda och avgjorda inom skälig tid.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.