Facket vill stärka integritetsskyddet

INTEGRITET2009-09-03
ST och TCO kräver fackligt tolkningsföreträde för att skydda medlemmar mot integritetskränkningar på jobbet. Något stopp för övervakning i callcenter efterfrågas inte.

Det nya lagförslaget om personlig integritet i arbetslivet är välbehövligt, anser flera remissinstanser på arbetstagarsidan. I dag saknas tydliga regler för vad som gäller när arbetsgivare kräver registerutdrag, drogtester eller medlyssning av samtal. Förslaget är ett arbetsrättsligt komplement till personuppgiftslagen, pul, och omfattar både anställda, arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal.

ST har lämnat synpunkter genom centralorganisationen TCO. I yttrandet efterlyses bland annat möjlighet för facket att genom tolkningsföreträde stoppa integritetskränkande åtgärder på arbetsplatsen. TCO befarar att anställda utan fackets stöd inte vågar gå emot arbetsgivarens krav av rädsla för uppsägning, trots att åtgärden i efterhand kan visa sig vara otillåten.

Lagförslaget slår också fast att en arbetsgivare måste förhandla med facket enligt medbestämmandelagen, mbl, inför beslut om en övervaknings- eller kontrollåtgärd. Men då måste åtgärden ”på ett påtagligt sätt” påverka den personliga integriteten. Den formuleringen vill TCO stryka, eftersom den riskerar att utesluta många åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande.

Samuel Engblom, jurist på TCO, menar att övervakning och kontroll blir allt vanligare både i arbetslivet och i samhället i stort. Han hänvisar till Piratpartiets framgångar, och önskar även en stor debatt om integritet i arbetslivet.

– Den ökande trenden kan inte brytas av det här förslaget, men förhoppningsvis blir det mer reglerat och vi kan få in mer i avtalen.

Många ST-medlemmar som jobbar på callcenters får i dag finna sig i att deras arbetsinsats registreras av arbetsgivaren. ST Press har tidigare berättat hur sådana prestationsmätningar blir underlag för lönesättning på exempelvis Bolagsverket och Försäkringskassan. Men varken TCO eller ST föreslår någon specifik reglering på detta område.

Agneta Runmarker på Datainspektionen har varit expert i utredningen. Hon har tidigare sagt till ST Press att lagförslaget i sin nuvarande utformning sannolikt inte kommer att leda till någon förändring när det gäller arbetsgivarnas rätt att övervaka arbetet i kundmottagningarna.

FAKTA Fler synpunkter från ST och TCO

* Ja till förslaget att behandling av personuppgifter i arbetslivet kräver annan rättslig grund än enbart samtycke – anställda står i beroendeställning och har svårt att neka.

* Vill ha snävare undantag från förbudet mot att använda uppgifter till annat än de först var avsedda för. Bör bara vara tillåtet om det annars blir ”direkt stötande”.

* Efterlyser utredning av om arbetsgivare ska förbjudas fråga om politisk tillhörighet och facklig anslutning.

* Förespråkar att utökade hälso- och drogtester ska kunna regleras i kollektivavtal.

* Lagstöd för att kräva registerutdrag, till exempel från polisen, bör även gälla Kronofogden.

* Kräver särskilda regler för bruk av personlighetstester.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.