Får arbeta - men bara under kontroll

SPÅRTRAFIK2014-08-12

Tågvärden Jimmy Strigér får arbeta, trots att han har ADHD. Under sommaren har Transportstyrelsen fattat beslut om dispens. Men dispensen är villkorad och Jimmy Strigér känner sig fortfarande diskriminerad. Nu funderar han på lämna järnvägen.

Tågvärden och ST-medlemmen Jimmy Strigér arbetar vid pendeltågen i Stockholm som körs av Stockholmståg. När hans arbetsledare i våras fick reda på att Jimmy Strigér har ADHD, stängdes han av från sitt arbete. Enligt järnvägslagen och Järnvägsinspektionens föreskrifter, som Transportstyrelsen administrerar, gäller särskilda hälsoregler inom spårtrafiken.

Den 30 juni meddelade Transportstyrelsen att Jimmy Strigér har dispens i sex år för att arbeta med ”trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik” trots att han har ADHD.

Beslutet är positivt, men Jimmy Strigér har svårt att känna sig helt nöjd.

– Jag blev inte märkvärdigt glad. Jag har ju rätt till mitt jobb som jag har skött i alla år, säger han.

Dispensen är villkorad. Jimmy Strigér måste följas upp av en läkare var sjätte månad. Företagsläkaren måste få årlig information om hur det går. Dessutom måste Jimmy Strigér samråda med företagsläkaren om eventuella förändringar i medicineringen mot ADHD.

– Det känns som att jag nu har allas ögon på mig och om jag gör minsta misstag ryker dispensen.

Jimmy Strigér har haft sina kollegers stöd under den här tiden. Några arbetskamrater samlade ihop pengar så att han slapp att själv betala Transportstyrelsens avgift för dispensärendet.

– Kollegerna har stöttat mig jättemycket, men på ett sätt känner jag mig inte välkommen längre. Jag vill kanske inte vara kvar på järnvägen.

Jimmy Strigér tycker att det pågår något av en häxjakt mot människor med diagnoser.

– Jag har varit fullt fungerande i flera år inom järnvägen, jag har varit öppen och de har fått utreda mig. Ändå måste jag leva med att vara extra granskad och det känns diskriminerande, säger Jimmy Strigér.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.