Gammalt krav lyfts på nytt

AVTAL2016-08-31
Nu skruvas tempot upp i förhandlingarna för de anställda på de statliga myndigheterna. Liksom i före­gående avtals­rörelse vill Arbetsgivarverket att det centrala avtalet ska löpa tills vidare, utan löneökningar fastslagna i siffror, medan OFR – där ST ingår – vill ha ett tids­bestämt avtal med löne­ökningar angivna i procent.

– Arbetsgivarverket yrkar på en rad för-ändringar som om de skulle gå igenom skulle försämra arbetstagarnas villkor märkbart, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för Offentlig­anställdas förhandlingsråd, OFR.

Av yrkanden framgår att Arbets­givarverket vill ha ett avtal som gäller tills vidare och är sifferlöst, det vill säga utan centralt angivet löneutrymme.

– Det skapar bra förutsättningar för en lokal lönebildning med resultat i fokus, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.

OFR kräver ett avtal med löneökning angiven i siffror, i nivå med det så kalla­de märke som satts av parterna inom industrin – i år minst 2,2 procent på tolv månader.

Ett annat område där parterna har helt motstridiga uppfattningar är rätten till ledigheter. OFR vill ha ett vidgat tillämpningsområde för det som kallas flyttdagar, exempelvis att man ska kunna få ledigt för att följa med en förälder till vårdcentralen. Arbets­givaren vill i stället begränsa möjlig­heterna till ledighet och ta bort rätten till flyttersättning.

– Vi har så många olika ledighetsgrunder. Det är flytt, läkarbesök och examen för att nämna några. Vi vill förenkla reglerna kring detta och eventuellt begränsa i några delar, säger Moni­ca Dahlbom.

Det är en inställning som Åsa Erba-Stenhammar tycker är förvånande.

– Det kommer i en tid när regeringen pratar om utlokaliseringar. Att då vilja försämra för den som kan behöva flytta känns helt fel.

OFR kräver också att det ska göras en partsgemensam avstämning innan lönerna fastställs på arbetsplatser där de sätts i lönesättande samtal, det vill säga i en direkt dialog mellan chef och medarbetare.

– Man behöver säkerställa att det parterna kommit överens om i det förberedande arbetet är genomfört, exempelvis vad gäller utvecklingen av lönebild och satsningar på vissa grupper.

Arbetsgivarverket vill att arbets­givaren snabbt ska kunna ändra arbetstidens förläggning för att möta verksamhetens behov.

Men Åsa Erba-Stenhammar anser att det finns goda förutsättningar att lösa de frågorna på lokal nivå.

– Det är också viktigt att premis­serna för anställningen inte ändras helt och hållet eftersom det redan i dag är svårt att få ihop livspusslet, säger hon.

OFR vill att individens möjlighet att påverka sin arbetstid stärks.

– Det måste finnas ökade möjligheter att gå ned i tid i vissa skeden av livet eller i högre grad påverka arbets­tidens förläggning, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetsgivarverket föreslår dessutom att rätten till ersättning för läkarvård och läkemedel tas bort och att möjligheten att spara semesterdagar minskas från 35 till 30.

Ett prioriterat område för OFR är åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, exempelvis genom att utbilda cheferna i arbetsmiljöfrågor och att ta fram ett centralt stöd för hur parterna ska arbe­ta med den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö.

– När det gäller arbetsmiljön visar undersökningar att det finns tydliga kopplingar till ledarskapet, konstaterar Åsa Erba-Stenhammar.

OFR kräver också förbättringar i personskadeavtalet, det kollektiv­avtal som reglerar ersättning för person­skador på arbetet. Exempelvis får man i dag inte ersättning om man utsätts för hot.

– Hot kan förstöra hela livet och man kan få leva med skyddad identitet. Statens avtal är sämre än övriga arbetsmarknadens. Jag tycker det är en skam att vi inte har det bästa personskadeavtalet i Sverige, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Avtalet på det statliga området löper ut 30 september.

Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef och förhandlings­ledare för OFR.
Bild: Kristofer Samuelsson
Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef och förhandlings­ledare för OFR.
Monica Dahlbom, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.
Bild: Catharina Biesèrt
Monica Dahlbom, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Fackets avtalsyrkanden

 • Löneökningar angivna i siffror i avtalet. Individgaranti för att säkerställa löneökningar till alla.
 • De lokala parterna ska kunna välja mellan traditionell förhandling eller lönesättande samtal mellan chef och medarbetare.
 • Olika typer av flyttdagar ska bli samhällsnyttodagar.
 • Fler åtgärder för ett mer hållbart arbetsliv.
 • ST förhandlar tillsammans med sju andra förbund inom Offentlig­anställdas förhandlingsråd, OFR.

Arbetsgivarens avtalsyrkanden

 • Avtalet ska gälla tills vidare och inte innehålla centralt fastställda löneökningar.
 • Lönesättande samtal ska vara den enda förhandlingsmodellen.
 • Rätten till tjänstledighet för visstidsanställning inom det statliga avtalsområdet tas bort.
 • Rätten till ledighet med lön begränsas.
 • Flyttersättning och rätten till ersättning för läkarvård och läkemedel tas bort.
 • Arbetsgivarverket företräder de statliga myndigheterna i förhandlingarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.