HaV skrotar forskningsfartyg

MILJÖ2011-11-16

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skrotar sitt undersökningsfartyg Argos. Hur uppdragen till havs nu ska skötas är oklart. ”En politisk långbänk som är helt oanständig”, anser STs avdelningsordförande Stig Thörnqvist.

Som ST Press rapporterade i mars i år hade man vid en reparation upptäckt asbest i Argos, Sveriges största havsforskningsfartyg. Fartyget tillhörde då Fiskeriverket, som i somras gick upp i den nya myndigheten HaV. Sedan upptäckten har Argos legat stilla vid kaj, och HaV har nu beslutat att skrota henne.

En sanering skulle kosta mellan 11 och 16 miljoner kronor, enligt försäkringsbolaget Det Norske Veritas. Men HaVs ledning bedömer att totalkostnaden skulle bli minst det dubbla, eftersom fartyget är nedgånget och behöver rustas upp. ”Det är inte ekonomiskt försvarbart att rusta upp Argos med tanke på prislappen och fartygets ålder”, säger gd Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Problemen har varit kända länge, och dåvarande Fiskeriverket har förgäves försökt att få gehör för att ett nytt fartyg behöver byggas. Nu kommer HaV under flera år framöver vara hänvisat till att hyra in fartyg för att kunna genomföra sina internationella åtaganden, till exempel provtrålning.

Björn Risinger säger i pressmeddelandet att HaV arbetar tillsammans med bland andra Sjöfartsverket, Kustbevakningen och SMHI för att hitta lösningar som kan säkra fortsatta miljöundersökningar till havs.

STs avdelningsordförande Stig Thörnqvist säger till ST Press att det saknas politiskt ledarskap i frågan.

– Vi talar om hur viktigt det är att värna havsmiljön, men när det kommer till kritan är det en brist på beslutsfattande. Argos var uttjänt för tio år sedan, och det har framförts i utredningar. Det är en skandal.

Sedan februari har 45 personer som arbetat vid Argos genomgått lungundersökningar, då asbest kan orsaka lungcancer och andra lungsjukdomar. Två av dem uppvisar plack eller begynnande plack, vilket enligt företagshälsovården innebär godartade förändringar i lungsäcksväggen, skriver HaV i sitt pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.