JO godkänner visselblåsarfunktion

MEDDELARFRIHET2014-12-04
Försvarets materielverk, FMV, har inrättat en visselblåsarfunktion på webben. Det strider inte mot den grundlagsskyddade meddelarfriheten, kommer Justitieombudsmannen, JO, fram till efter en anmälan.

JO riktar ingen kritik mot FMV för den visselblåsarfunktion som myndigheten har inrättat. JO har synpunkter på hur myndigheten utformat sitt policydokument, men anser i övrigt att visselblåsarfunktionen inte är ägnad att konkurrera med meddelarfriheten. Funktionen ska ses som ett komplement till meddelarfriheten, anser JO.

FMVs visselblåsarfunktion ger en möjlighet för bland andra anställda hos, och kunder till, FMV att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör myndighetens verksamhet. I anmälan till JO gjordes gällande att visselblåsarfunktionen motverkar ett öppet förhållningssätt inom myndigheten. Anmälaren ansåg också att funktionen förespeglar den som använder sig av den att man kan göra det anonymt.

Chefs-JO Elisabet Fura har i sitt beslut inga principiella invändningar mot att en myndighet inrättar en sådan funktion. Och vid granskningen har JO inte påträffat någon information där myndigheten har utlovat anmälaren anonymitet. Hon konstaterar också att FMV har klargjort att anmälningarna kommer att betraktas som allmänna handlingar och att den anmälare som vill vara anonym har möjlighet att avstå från att lämna personuppgifter. Därmed har myndigheten varit tydlig med hur den som vill vara anonym ska agera, anser JO och avskriver ärendet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.