Annons:

Löneskillnaden mellan könen ökar – men inte i staten

LÖNER2022-06-21

För första gången sedan 2007 ökade löneskillnaden mellan kvinnor och män under 2021, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Inom staten minskade dock löneskillnaden mellan könen förra året, enligt Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet publicerar varje år en rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män, såväl på hela arbetsmarknaden som inom olika branscher. Nyligen publicerade även Arbetsgivarverket sin årliga statistik om löneskillnader mellan könen inom den statliga sektorn, vilket Publikt tidigare rapporterat om. De två myndigheterna använder olika metoder och kommer därför fram till skilda siffror.

Under 2021 gick den samlade skillnaden mellan mäns och kvinnors löner på svensk arbetsmarknad upp från 9,7 till 9,9 procent, enligt Medlingsinstitutets statistik. Under 2021 var den genomsnittliga månadslönen för kvinnor 35 100 kronor i månaden. Det motsvarade 90,1 procent av männens snittlöner. Under 2020 var kvinnornas snittlön 90,3 procent av männens.

Det är enligt Medlingsinstitutet för tidigt att säga om detta är ett trendbrott eller om det handlar om en tillfällig förändring på grund av de effekter som pandemin haft på arbetsmarknaden.

”Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera”, kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo statistiken i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutet redovisar också skillnaden i det som myndigheten kallar arbetsinkomst. Under 2021 var kvinnornas genomsnittliga arbetsinkomst 80,7 procent av männens. En av orsakerna till att skillnaden i arbetsinkomst är större än löneskillnaden är att kvinnor arbetar färre timmar än män, konstaterar Medlingsinstitutet.

Det kan enligt rapporten finnas en mängd olika faktorer bakom att löneskillnaden mellan män och kvinnor har ökat. Yrket ger det enskilt största bidraget till att förklara löneskillnaden. Genom standardvägning kan man ta hänsyn till de förklarande faktorerna. Då återstod enligt Medlingsinstitutet en oförklarad skillnad mellan könen på 4,5 procent, en ökning med 0,1 procentenheter från 2020.

Inom offentlig sektor ses enligt Medlingsinstitutet inte motsvarande bakslag för jämställdheten. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har fortsatt att minska i offentlig sektor och bland tjänstemän i privat sektor. Däremot syns ökningen tydligt bland arbetare i privat sektor.

I staten minskade den ovägda löneskillnaden enligt Medlingsinstitutet från 6,0 procent 2020 till 5,3 procent 2021 och den standardvägda löneskillnaden från 3,7 till 3,4 procent.

”Privatanställda arbetare var de som hårdast drabbades av uppsägningar under pandemin och det är i denna grupp som löneskillnaden ökar kraftigt. Många av de branscher som har svårast att hitta anställda idag är de som blev av med flest arbetstillfällen under pandemin”, förklarar Irene Wennemo i pressmeddelandet.

Den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 påverkar även statistiken på så sätt att lönerevisionerna sedan dess har avvikit från ordinarie mönster. Det är enligt Medlingsinstitutet svårare än på länge att jämföra löneutvecklingen för olika grupper på arbetsmarknaden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA