Många myndigheter har fått mer att göra på grund av coronapandemin. Flera av STs avdelningar som Publikt har varit i kontakt med beskriver att det har påverkat semestern för personalen.
Bild: Mostphotos
Många myndigheter har fått mer att göra på grund av coronapandemin. Flera av STs avdelningar som Publikt har varit i kontakt med beskriver att det har påverkat semestern för personalen.

Pandemin förkortar statsanställdas semester

CORONA2020-05-27
Personalen möts av en mer återhållsam inställning till semester på grund av coronapandemin, uppger flera förtroendevalda som Publikt har varit i kontakt med. ”På vissa håll är inflödet av ärenden dubbelt så stort jämfört med andra år”, säger Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.

Många som jobbar på Försäkringskassan och som har ansökt om mer än fyra veckors sammanhängande semester har blivit besvikna. Även om arbetsgivaren inte har satt upp en benhård begränsning har extra semesterdagar i många fall fått tas upp till diskussion, enligt STs vice ordförande inom Försäkringskassan Thomas Åding.

– Det är upp till varje verksamhet att göra sin bedömning av verksamhetens behov och medlemmarnas behov av ledighet, och det är den sammanvägningen som avgjort om medlemmar har fått ta ut mer än fyra veckors sammanhållen semester, säger han till Publikt.

Thomas Åding.
Bild: Casper Hedberg
Thomas Åding.

Under mars och april ökade inflödet av ärenden gällande vård av barn kraftigt, enligt Thomas Åding. Antalet ansökningar om smittbärar- och sjukpenning har också stigit långt utöver de vanliga nivåerna till följd av coronapandemin. Försäkringskassan ska dessutom hantera det nya karensavdraget.

Publikt har kontaktat ST-avdelningarna vid ett antal myndigheter. Flera av dem uppger att semesterplaneringen påverkats av pandemin. Inom Folkhälsomyndigheten kommer det att finnas fler anställda än normalt på plats under sommaren, och en del av personalen kommer sannolikt inte att kunna få den semester som man har önskat sig, säger STs avdelningsordförande Anita Ekner.

Anita Ekner.
Bild: Privat
Anita Ekner.

– Det varierar. På vissa avdelningar som jobbar direkt med covid-19 får man betydligt mindre semester. Vi ska försöka lösa de situationer som uppstår internt och de signaler som jag har fått är ändå att det verkar lösa sig hyfsat, säger hon.

Sedan coronaviruset slog till har tiotusentals svenskar blivit av med jobbet. Det påverkar Arbetsförmedlingens verksamhet och delar av personalen har inte beviljats semester i den utsträckning som de har velat, enligt STs avdelningsordförande Åsa Johansson.

– Hittills har man kunnat hålla sig inom semesterlagens fyra veckor. Men kanske att många som har önskat fler veckor inte har fått det, säger hon.

Facket och arbetsgivaren kom överens om att flytta fram datumet för att fastställa semestern till mitten av april. Pandemin kan dock göra att akuta lägen uppstår som gör att det kan bli ytterligare förändringar, tror Åsa Johansson.

– Blir det så att man börjar gå in och begränsa och återkalla semester har vi förordat någon form av morötter eller kompensation, och att man i så fall försöker med frivillighet så långt som möjligt. Men än så länge har de signalerna inte kommit, säger hon.

De reaktioner som hon har fått från medlemmarna är blandade.

– Med tanke på allt som våra medlemmar har varit med om med omorganisation och uppsägningar under 2019, och nu med coronahanteringen, så behöver man den här återhämtningen. Sedan vet ju alla om att det är kris just nu, säger Åsa Johansson.

Anneli Gårdbäck.
Bild: Casper Hedberg
Anneli Gårdbäck.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är en annan myndighet som har fått mer att göra på grund av pandemin. Myndigheten har under våren rekryterat både tillsvidareanställda och sommarpersonal och facket har inte fått några signaler om att semestern inte skulle kunna ligga kvar som planerat för ordinarie personal, enligt Anneli Gårdbäck, ordförande för ST inom CSN.

– Vi räknar dock med att vi kommer att få väldigt många fler ansökningar när de som blir arbetslösa på grund av corona går in i studier. Skolorna har dessutom utökat antalet utbildningsplatser, säger hon.

CSN har fler nyrekryteringar på gång och som Publikt tidigare har skrivit om har man även kommit överens med Migrationsverket om att låna in personal. Dessa medarbetare kommer dock inte att vara på plats förrän i augusti.

Med anledning av coronapandemin har man inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gått upp i vad som kallas för särskild organisation.

Under sommaren ska man dessutom vara förberedd på att kunna upprätta ytterligare en särskild organisation, med tanke på eventuella skogsbränder, förklarar Jan Karlsson, STs avdelningsordförande inom MSB. Pandemin har lett till att personalen fick vänta ett par veckor extra på att få sin semester fastställd.

Jan Karlsson.
Bild: Casper Hedberg
Jan Karlsson.

– Vi var överens med arbetsgivaren om det. Men nu har alla fått den lagstadgade semester som de har önskat. Har man velat ha fler veckor och verksamheten klarat av det så har man fått det beviljat, säger han.

På MSB är man samtidigt beredd på förändringar, påpekar Jan Karlsson. Han fick själv avbryta sin semester för två år sedan i samband med skogsbränderna. Han har fått ovanligt få reaktioner bland STs runt 340 medlemmar kring semestern.

– Vanligtvis är det två saker som berör medlemmarna väldigt mycket. Det ena är lön och det andra är semester. Jag tror att alla förstår situationen och inser att vi är en samhällsviktig myndighet. Man jobbar inte här om man har bekymmer med det, säger Jan Karlsson.

Inom länsstyrelsernas verksamhet har många fått dra ned sin semester till fyra veckor, och i enstaka fall kan man ha fått ändra i semesterperioderna, enligt Pierre Ahlgren, STs ordförande inom länsstyrelserna.

Även om en del medlemmar har reagerat på att semestern påverkas, är de allra flesta förstående inför situationen, säger han.

– Kan man få fyra veckor och vi ändå får ihop det har man lyckats ganska väl med planeringen. Sen önskar jag förstås att alla kunde få mer och längre semestrar, säger Pierre Ahlgren.

I början av pandemiutbrottet införde regeringen möjligheten för företag att korttidspermittera personal med ekonomiskt stöd från staten. Tillväxtverket fick uppdraget att administrera det stödet.

– Vi har jättemycket att göra och det är jättemånga som arbetar med det här. Men vi kommer att få in förstärkning under de närmaste månaderna så att den ordinarie personalen kan få minst fyra veckors semester, säger Robert Berggren, ordförande för ST inom Tillväxtverket.

I första hand handlar det enligt honom om ett trettiotal handläggare som ska tas in fram till jul. Och det är främst den personal som arbetar med stödet för korttidspermittering som eventuellt kan behöva acceptera en kortare semester än vad man annars kunde ha fått, säger Robert Berggren.

Inom Socialstyrelsen har arbetsgivaren nyligen flaggat för att man överväger förändringar när det gäller semestern, men hittills har ingenting presenterats, enligt Magnus Göransson, ordförande för ST inom Socialstyrelsen.

På de myndigheter som Publikt har varit i kontakt med jobbar all personal som har möjlighet på distans med anledning av coronapandemin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.