Polisförbundet stämmer staten

POLISEN2015-09-16
Polisförbundet stämmer staten på tio miljoner kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Enligt stämningen till Arbetsdomstolen, AD, har staten inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

Under förra året genomfördes omfattande planering av hur övergången från 21 regionala polismyndigheter till en sammanhållen myndighet för hela landet skulle gå till. Förhandlingar fördes då mellan den så kallade genomförandekommittén och de fackliga organisationerna. Men enligt Polisförbundet var de diskussioner som då fördes preliminära i syfte att kunna föra över alla anställda till den nya arbetsgivaren. De skarpa förhandlingarna enligt medbestämmandelagen, mbl, är det den nya arbetsgivarens skyldighet att genomföra efter en verksamhetsövergång, hävdar facket i stämningen till AD.

Polisförbundet hävdar genom LO-TCO Rättsskydd att både genomförandekommittén och Polisen brutit mot medbestämmandelagen genom att inte fullgöra förhandlingsskyldighet.

”Staten (Polismyndigheten) har inte heller efter årsskiftet har fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet i frågan vilka arbetsuppgifter de anställda ska ha i den nya organisationen med hänsyn tagen till verksamhetens behov och arbetstagarnas kompetens. Någon förhandling avseende organisationen som helhet utifrån dessa aspekter har aldrig genomförts. Istället har man låtit den preliminära inplaceringen bli gällande och därefter beslutat om ett stort antal enskilda omplaceringar. Resultatet har blivit en organisation i kaos innebärande svåra arbetsmiljömässiga påfrestningar för de anställda”, skriver förbundet i stämningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Agneta Lockner (ej verifierad) ons, 09/16/2015 - 16:40
Efter 45 år som civilanställd har jag aldrig upplevt att det tagits hänsyn till de anställda. Har det någonsin gjorts en utvärdering av alla omorganisationer, NEEEJ, maken och jag har aldrig varit med om det. Numera pensionärer.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.