Program för en utvecklad sjukförsäkring

SOCIALFÖRSÄKRING2018-01-24
Regeringen vill utveckla sjukförsäkringen för att ge större trygghet och stöd för individen. I en departementspromemoria identifieras elva olika åtgärdsområden för att förbättra sjukförsäkringen.

De offentliga trygghetssystem behöver fortsätta att utvecklas för att ge ett gott stöd åter till hälsa och arbete, enligt promemorian från socialdepartementet. Sjukförsäkringen ska ge både trygghet och stöd till individen. Därför lägger regeringen fram ett åtgärdsprogram i elva punkter för hur sjukförsäkringen ska förändras.

”Stödet till individen behöver förbättras och fler behöver också ta sitt ansvar i det stödet. Myndigheter måste samarbeta för individens bästa. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att förebygga att anställda blir sjukskrivna och stödja återgången i arbete på bästa sätt”, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De elva områden som identifieras i promemorian är bland annat behovet av en permanent koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvården, att det behövs en utredning om ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” och ökade möjligheter till arbete för den som är inne i sjukförsäkringen. 

”Regelverket i sjukförsäkringen ska gå i takt med förändringar i samhället och människors behov. Vi får signaler om att det ibland inte gör det, vilket vi tar på stort allvar. Det kan till exempel handla om att en rehabilitering avbryts för att man når en tidsgräns, trots att den erbjuder de bästa möjligheterna att återgå i arbete. Det finns också de som känner oro för hur Försäkringskassan bedömer förmågan att arbeta”, skriver Annika Strandhäll i debattartikeln.

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att förstärka stödet till individers återgång i arbete. Kontakterna och kommunikationen med andra aktörer i enskilda ärenden ska förbättras. Försäkringskassan ska också anpassa sin verksamhet till den förändrade lagstiftningen om arbetsplatsinriktad rehabilitering. Myndigheten ska följa upp arbetsgivarnas rehabiliteringsplaner och se till att individen får tillgång till tidiga anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska tillsammans utveckla samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när det gäller sjukskrivningsprocess och läkarintyg. Myndigheterna ska se till att dialogen mellan representanter för hälso- och sjukvården, inklusive läkarkåren, och Försäkringskassan blir konstruktiv, och att det skapas en samsyn om hur en effektiv sjukskrivningsprocess säkerställs. Uppdraget ska genomföras i samråd med Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och landstingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.