Regeringen ändrar inte visstidsregler

ANSTÄLLNNINGSSKYDD2014-06-19

Regeringen tänker inte ändra i de svenska reglerna om visstidsanställningar. Det framgår av det svar som nu lämnats till EU-kommissionen.

EU-kommissionen krävde i april att den svenska regeringen senast 22 juni skulle visa vilka åtgärder man tänker vidta för att hindra arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar. Enligt kommissionen lever svensk lag inte upp till det skydd mot upprepade korttidsjobb som EUs visstidsdirektiv föreskriver.

Nu har svaret kommit. Men regeringen säger, precis som man gjorde för ett år sedan, att det inte är något fel på de svenska reglerna.

– Svaret innehåller egentligen inget nytt, konstaterar TCOs chefsjurist Samuel Engblom.

TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen 2010 för brott mot visstidsdirektivet.

I svaret skriver regeringen att olika delar av den svenska arbetsrätten sammantaget ger den anställde ett tillräckligt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar. Exempelvis kan den visstidsanställde ha företräde till nya fasta anställningar. Dessutom måste visstidsanställningar antingen ha en objektiv grund eller vara begränsade i tid.

Men Samuel Engblom tror inte att de argumenten biter på kommissionen – de har framförts förut.

– Det finns ingen anledning att tro att kommissionen skulle se annorlunda på dem nu.

Regeringen framhåller i sitt svar att man ska uppdra åt SCB att utreda omfattningen av staplade visstidsjobb hos en och samma arbetsgivare. Inte heller det kommer att påverka kommissionens bedömning, enligt Samuel Engblom.

– Det här är inte fråga om statistik, utan om Sverige tillåter att arbetsgivare som har ett kontinuerligt behov av arbetskraft har samma person visstidsanställd år ut och år in. Min analys är att regeringen försöker vinna tid.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.