Bild: Mostphotos

Riskbenägenhet förklarar inte löneskillnader

JÄMSTÄLLDHET2020-10-15
Det är inte skillnader i risktagande som ligger bakom könslönegapet, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Enligt ekonomisk teori har den som tar större risker även större chans att tjäna mycket pengar, konstaterar IFAU i ett pressmeddelande. Det är bakgrunden till en rapport där forskare har granskat om en del av de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan bero på att kvinnor i genomsnitt är mindre riskbenägna. Men slutsatsen är att löneskillnaderna mellan könen har mycket lite att göra med kvinnors och mäns olika benägenhet att ta risker.

Forskarna har utgått från hur riskfyllda individernas finansiella placeringar är som ett mått på riskbenägenhet. En större andel direktägda aktier tolkas som att individens riskbenägenhet är större.

”Vi tänker oss att en person som tar risker med sina kapitalplaceringar också kan vara en person som tar risker vid karriär- och utbildningsval. Vi använder aktieinnehav som ett mått på finansiell risk och i förlängningen riskbenägenhet i allmänhet”, förklarar Per-Anders Edin, som är en av rapportens författare, i pressmeddelandet.

Studien visar att högavlönade tar större finansiella risker och att män tar större risker än kvinnor. Men benägenheten att ta risker har mycket lite med könslönegapet att göra. Skillnaderna i lön efter kön minskar inte med mer än cirka tre procent. när man tar hänsyn till att män och kvinnor är olika riskbenägna.

”Det är en väldigt liten skillnad. Eftersom andelen aktier även avspeglar andra personliga egenskaper, som finansiell kompetens och ekonomiskt självförtroende, tror vi att sambandet mellan hur stor risk man är beredd att ta och individens lönenivå i realiteten är ännu mindre”, påpekar den andre rapportförfattaren Håkan Selin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.