Se längre ned i artikeln för fullständig grafik.
Se längre ned i artikeln för fullständig grafik.

Så fördelas uppsägningarna

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-23

Skåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.

Drygt 1 600 personer sägs nu upp på Arbetsförmedlingen. Myndigheten har offentliggjort antalet uppsägningar i de olika geografiska marknadsområdena och efter medarbetarnas funktioner.

Störst antal uppsagda finns i marknadsområde Skåne, där minst 251 personer sägs upp, varav 153 är arbetsförmedlare. Därefter följer marknadsområde Västra Svealand, med minst 195 uppsagda, samt Stockholm-Gotland, med minst 190 uppsagda.

Den största gruppen bland de uppsagda är arbetsförmedlare – 787 personer, men också medarbetare i andra funktioner sägs upp.

Enligt Arbetsförmedlingen har grundprincipen för indelningen i så kallade turordningskretsar varit de geografiska marknadsområdena. Turordningen har sedan fastställts utifrån medarbetarens arbetsuppgift. Det finns dock några undantag, bland annat är Gotland en egen turordningskrets, trots att det hör till marknadsområde Stockholm Gotland. Likaså utgör alla kundtjänstenheterna inom verksamhetsområdet Direkt en gemensam turordningskrets.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA