Uppsägningar slår hårt mot alla yrkesgrupper

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-22

Över hälften av de drygt 1 600 anställda som nu har sagts upp från Arbetsförmedlingen har andra arbetsuppgifter än arbetsförmedlare. En av dem är programadministratören Erika Grehn, som hade räknat med att få behålla jobbet efter tio år på myndigheten.

Arbetsförmedlingen har presenterat hur uppsägningarna slår geografiskt och i olika yrkesgrupper. Knappt hälften av de uppsagda, 787 personer, är arbetsförmedlare. Andra grupper som drabbas av omfattande uppsägningar är socialkonsulenter, psykologer, handläggare, kvalificerade handläggare och den kategori som kallas kundresurs. 

I tre geografiska områden, marknadsområden, drar man även ned på programadministratörer. I Stockholm, där ST-medlemmen Erika Grehn arbetar som programadministratör, försvinner hela yrkeskategorin. 

– Eftersom jag har arbetat i tio år på Arbetsförmedlingen trodde jag först inte att jag skulle vara berörd, säger hon.

Efter hand insåg hon att hennes tjänst var beroende av hur man delar in medarbetarna i så kallade turordningskretsar.

– Så när jag fick min uppsägning var jag till viss del förberedd. Men det har ändå tagit mig flera veckor att smälta beskedet. Det var väldigt tråkigt.

I region Stockholm-Gotland har, förutom samtliga programadministratörer, även hälften av de övriga administratörerna sagts upp. 

Effekten på verksamheten syns inte än, säger Erika Grehn, eftersom de uppsagda är kvar i verksamheten under uppsägningstiden. Det är oklart vilka som därefter ska sköta de administrativa arbetsuppgifterna. Om de läggs på arbetsförmedlarna blir det mindre tid för dem att ge service och stöd till arbetssökande och arbetsgivare, konstaterar hon.

– Det kommer ju att bli mycket mer självservice och distansmöten, och det är kanske en naturlig utveckling. Men jag hoppas verkligen att de som behöver mycket hjälp, såsom funktionsnedsatta och nyanlända, inte ska behöva lida av den här förändringen.

För egen del har Erika Grehn börjat titta på nya arbeten att söka. Med sin långa anställningstid har hon tolv månaders uppsägningstid, och hon tycker att stödet från Trygghetsstiftelsen är bra. 

– Men under åtta veckor nu i sommar får vi inte söka jobb på arbetstid, så jag känner mig ändå lite stressad. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA