Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.
Bild: Margareta Bloom Sandebäck
Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Mikael Sjöberg: Inriktningen ligger fast

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-13

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.

I förra veckan fick Arbetsförmedlingen slutligen det utlovade uppdraget av regeringen, en något tydligare riktning för omstöpningen av myndigheten i enlighet med januariavtalet.

– Jag ser det som att man tydligt tryckt på startknappen. Det ger ramarna för det vi ska jobba med. Samtidigt är det ett uppdrag till oss att lämna underlag till regeringen så det finns mängder med frågor som vi i dag inte har svar på, säger Mikael Sjöberg.

Han är inte förvånad över att uppdraget ser ut som det gör, med tyngdpunkt på att myndigheten ska utreda en mängd frågor och återkomma med förslag.

– Vi förstod att det skulle se ut så, men visst, det kan finnas någon utanför myndigheten som trodde att det här skulle tydliggöra hur hela systemet skulle fungera.

Är det något i uppdraget som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg?

– Vi fortsätter i samma riktning som innan det här uppdraget kom.

Kontorsnedläggningarna ligger således fast?

– Om vi inte har ett eget kontor kan vi ha en uppgörelse med Statens servicecenter eller med kommunen. Det här med att Arbetsförmedlingen har egna lokaler är en stor fråga för många, men det praktiska kommer vi att lösa. Vi har upplevt ett stort intresse från kommunerna för att erbjuda oss lokaler.

Vad gör ni om det inte finns någon extern aktör som vill ta över på en ort?

– Det är en av de frågor som måste klaras ut. Om det finns en kommun som ytmässigt inte får några privata aktörer – vem ska utföra det arbetet? Om det är Arbetsförmedlingen är det inte säkert att vi gör den typen av insatser i våra egna lokaler. Det här är ett av de områden vi är tvungna att analysera och behöver återkomma med förslag.

Ni ska enligt uppdraget säkerställa att det finns verksamhet i alla kommuner innan ni lämnar. Hur tänker ni göra det?

– Vi har redan i dag verksamhet i alla kommuner. Och vi kommer att säkerställa att vi finns i varje kommun. Även när januariavtalet är fullt utbyggt kommer det antingen digitalt eller på annat sätt finnas en möjlighet att ha kontakt med oss. Men vi tittar på varje kontor och ort var och en för sig, vilket innebär att varje kommun eller kontor kan få sin unika lösning.

Vad händer nu?

– Det händer saker på flera olika plan. Vi är inte helt klara med alla förhandlingar om övertalighet än. När det är klart tittar vi på turordningslistor. Annars sätter vi i gång med att ta fram underlagen, det är ett massivt arbete på kort tid.

Ska ni omorganisera?

– Jag ser det som att vi organiserar oss som en ny myndighet fast vi inte är det – men myndigheten kommer se väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Vi har tillsatt en genomförandeorganisation med uppdrag att starta detta arbete. Inom vissa områden vet vi redan nu tillräckligt för att kunna gå i gång. I andra frågor måste vi få veta mer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA