Kampanj ska få besökare välja digitalt

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-21

Nu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.

För att klara neddragningarna måste Arbetsförmedlingen få fler kunder att använda myndighetens digitala tjänster. Därför satsar myndigheten på en brett upplagd kampanj som startat i dagarna.

”Vi bedömer att på sikt kan till exempel nio av tio använda vår digitala inskrivning. Det är viktigt för oss att nå ut med att vårt största kontor finns på nätet, det vill säga arbetsförmedlingen.se”, kommenterar marknadskommunikationschefen Konstantinos Irina i ett pressmeddelande.

Utöver möjligheten att skriva in sig digitalt innefattar Arbetsförmedlingens digitala tjänster bland annat Platsbanken, med nya uppdaterade sökfunktioner, ”Hitta yrken”, med information om hur man utbildar sig till ett visst yrke, och ”Mina profiler”, där man gör sig tillgänglig för arbetsgivare genom att lägga in sitt CV.

”Digitala tjänster är efterfrågade bland våra kunder. Samtidigt visar en kundundersökning att många inte känner till de möjligheter som finns. Därför är det viktigt för oss att nå ut med att man kan göra det mesta på arbetsförmedlingen.se”, påpekar Konstantinos Irina.

Kampanjen kommer att pågå året ut i två olika delar. Den första delen handlar om att öka kännedomen om att webbplatsen är Arbetsförmedlingens största kontor. Den andra delen handlar om att genom målgruppsanpassad kommunikation få kunderna att använda digital självservice.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA