Statens servicecenter får extra budgetanslag för att öppna nya servicekontor i utsatta områden.
Bild: Mostphotos
Statens servicecenter får extra budgetanslag för att öppna nya servicekontor i utsatta områden.

Ser behov av fler servicekontor i utsatta områden

STATSBUDGETEN2020-09-11

Statens servicecenter föreslås få ett ökat budgetanslag med sammanlagt 75 miljoner kronor under de två kommande åren, och en permanent ökning av anslaget med samma summa från 2023. Pengarna ska användas till nya servicekontor i utsatta områden, enligt regeringen.

Efter en överenskommelse mellan regeringen och de två samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet föreslås Statens servicecenter till att börja med få 15 miljoner kronor i extra budgetanslag för nästa år.

Året efter, 2022, föreslås anslaget öka med 60 miljoner kronor och från 2023 med 75 miljoner kronor årligen på permanent basis.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att de extra budgetmiljonerna ska användas till att etablera nya servicekontor i utsatta områden. Vilka kommuner som de nya servicekontoren faktiskt ska ligga i är dock inte klart än, uppger man.

”Tillgången till statlig service är ojämnt fördelad över landet. Det gäller mellan stad- och land såväl som mellan städernas inner- och ytterområden”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Servicekontoren erbjuder medborgare service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vid en del kontor går det också att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA