Sex riskerar åtal för korruptionsbrott

FÖRSÄKRINGSKASSAN2018-01-15

Försäkringskassan har åtalsanmält sex anställda som tagit emot produkter från it-utbildningsföretaget Labcenter. Sedan tidigare utreder Riksenheten mot korruption anställda vid sex andra myndigheter som tagit emot varor från företaget.

Av:  Karin Thorsell

De anställda har i samband med att de anmält sig till it-utbildningar vid Labcenter kunnat välja vad som kallats labbtillbehör. I Försäkringskassans fall har de anställda bland annat fått surfplattor, mobiltelefoner, spelkonsoler och presentkort. För presentkorten har de köpt allt från it-utrustning till varor som inte alls kan kopplas till arbetet, som en kaffemaskin och en köttkvarn.

Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, var med som personalrepresentant när ärendena togs upp i personalansvarsnämnden.

– Jag kan bara hålla med om besluten, det fanns inte mycket mer för nämnden att göra. Vi behöver skicka det här till prövning i åtal, säger han.

Som företrädare för ST tycker han att det ligger ett stort ansvar på arbetsgivaren att informera om vad som är mutor och jäv och att göra tydligt vad som är rätt och fel.

Han menar också att it är ett område inom myndigheten som ligger närmare privat sektor än annan verksamhet.

– Då är det ännu viktigare att vara trygg med att man får rätt utbildning om mutor och jäv och vad som gäller vid statlig anställning.

Thomas Åding är säker på att noggrannare information från arbetsgivaren kommer att bli konsekvensen av det som inträffat.

Personalansvarsnämnden behandlade ytterligare fyra fall, två som gäller anställda och två som gäller chefer, där man väljer att inte anmäla ärendena till åtal. För de anställda handlar det om att de använt produkterna i arbetet och när det gäller cheferna menar nämnden att de visserligen borde ha försäkrat sig om att produkterna använts i arbetet, men att fakturorna varit utformade på ett sådant sätt att de inte kunnat inse att de avsåg presentkort.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA