Trafikverket är den fjärde myndigheten där mutbrott misstänks i samband med att anställda tagit emot datorer, surfplattor och mobiler från företaget Labcenter.
Bild: Getty Images
Trafikverket är den fjärde myndigheten där mutbrott misstänks i samband med att anställda tagit emot datorer, surfplattor och mobiler från företaget Labcenter.

Trafikverket åtalsanmäler 16 medarbetare

TRAFIKVERKET2017-10-20

Trafikverkets personalansvarsnämnd åtalsanmäler 16 anställda för skälig misstanke om mutbrott då de har tagit emot IT-produkter från ubildningsföretaget Labcenter. Sedan tidigare är anställda vid Riksgälden, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen misstänkta för mutbrott, även det efter att ha tagit emot produkter från ubildningsföretaget.

Trafikverket har undersökt relationerna mellan myndigheten och utbildningsföretaget Labcenter. Undersökningen visar att medarbetare på Trafikverket har tagit emot produkter, bland annat datorer, mobiltelefoner och surfplattor i samband med utbildningstillfällen under perioden 2013-2016, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

”Vi ska agera så att våra uppdragsgivare och omvärlden kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag objektivt, ansvarfullt och effektivt och i enlighet med våra värderingar. Därför tar vi den här typen av händelser på största allvar”, kommenterar chefsjuristen Charlotta Lindmark i pressmeddelandet.

Enligt lagen om offentlig anställning ska personalansvarsnämnden vid statliga myndigheter anmäla till polis och åklagare om det finns skälig misstanke att en medarbetare i sin anställning har gjort sig skyldig till mutbrott. Enligt Trafikverket har de produkter som medarbetarna tagit emot också använts i tjänsten och därmed kommit till nytta för verksamheten. Men eftersom medarbetarna också har haft personlig vinning av de mottagna produkterna gör personalansvarsnämnden en åtalsanmälan för misstanke om tagande av muta, alternativt förskingring eller olovligt förfogande. Ärendena kommer nu att överlämnas till polis och åklagare för utredning.

Publikt har tidigare rapporterat att även anställda vid Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Riksgälden är misstänkta för mutbrott efter att ha tagit emot olika produkter från Labcenter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA