Staten bakom fejkad jobbsökning

MÅNGFALD2005-09-13
I höst ska personer med påhittad identitet söka jobb hos företag och myndigheter. Bakom wallraffandet står Integrationsverket. Mycket diskutabelt, anser kritiker.
Av:  Christoph Andersson
Under försommaren gav Integrationsverket ett omfattande uppdrag till ILO, International Labour Office i Genève. FN-organet ska under hösten 2005 och våren 2006 kartlägga diskriminering på svensk arbetsmarknad. Projektet kostar staten 3,2 miljoner kronor och går under namnet "Situation testing".

– Det innebär att två personer med likartade kvalifikationer och kunskaper söker ett och samma jobb. Enda skillnaden är att den ene är svensk och den andre har utländsk bakgrund, säger Erika Sallander som är analytiker på verket.

Metoden kräver att försökspersoner uppträder med påhittade identiteter. Deras namn och bakgrunder är fiktiva. I en plan över genomförandet pekar verket på wallraffandets etiska problem:

Allmänintresset rättfärdigar

"Det faktum att försökspersonerna i realiteten saknar varje avsikt att anta de aktuella tjänsterna är naturligtvis en besvärande omständighet. Projektet upptar ett antal arbetsgivares tid och resurser i onödan", heter det i planen. Myndigheten rättfärdigar dock arbetsmetoden med hänvisning till "allmänintresset".

– Ytterst handlar ju projektet om att undanröja orättvisor och stärka den lilla människan, säger Erika Sallander.

Den moderate riksdagsmannen Patrik Norinder är kritisk:

– Frågan är om metoden är brottsprovocerande och om den rimmar med svensk lag.

Den principfrågan väckte Justitieombudsmannen, JO, redan år 2000. Trots det har regeringen godkänt Integrationsverkets wallraffande. Anledningen är att testet "inte syftar till att driva en juridisk process" mot arbetsgivare, utan till en "vetenskaplig kartläggning". I princip ska heller inga arbetsgivare informeras om att de deltagit i testet. Allt enligt Erika Sallander.

Enligt vad ST Press erfar har projektet kritiserats internt inom Integrationsverket. Det anses skada myndighetens långsiktiga samarbete med näringslivet. Den uppfattningen delar även Farbod Rezania, som handlägger integrationsfrågor hos arbetsgivarorganisation Svenskt Näringsliv:

– Frågan är vad Integrationsverket vill mäta, undrar han. Även om tio av tio jobb går till svenskar, så är det helt lagligt. Detta förutsatt att alla sökande har lika kvalifikationer. Huruvida eventuell diskriminering förekommer kan bara avgöras genom prövning i domstol, inte genom Integrationsverkets eller ILOs subjektiva bedömning.

Ingen offentlighetsprincip

Ingen utomstående kommer att i detalj kunna granska "Situation testing". Försökspersonernas arbetsrapporter och annat underlag blir ILOs egendom.

"Detta innebär att utomstående inte på något sätt kan kräva att några handlingar eller uppgifter lämnas ut", skriver Integrationsverket och pekar på att ILO befinner sig bortom räckvidd för offentlighetsprincipen.

Patrik Norinder ogillar upplägget av projektet:

– Det strider mot grundprincipen att myndigheter ska arbeta öppet och ärligt.

GÜNTER WALLRAFF

o Begreppet »wallraffande« bygger på tyske journalisten Günter Wallraffs metod att uppträda under påhittad identitet, med syfte att göra uppmärksammade avslöjanden. Metoden anses strida mot god pressetik, såvida den inte kan rättfärdigas av ett stort allmänintresse.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.