STs avdelningar vill se kamp om arbetstiden

AVTAL2017-08-31

Arbetstidsförkortning och siffror som anger löneökningarnas storlek är de viktigaste frågorna i avtalsförhandlingarna, menar flera av STs avdelningar som Publikt har pratat med.

Vad är viktigast i förhandlingarna?

Joachim Danielsson, styrelseledamot för ST inom Kriminalvården:

– Det är svårt att sammanfatta, men arbetstidsförkortning är en viktig fråga. Människor som mår bra presterar ofta bra i sitt arbete, och om det finns en sund balans mellan arbete och fritid möjliggör vi för människor att tillföra verksamheten mer. Det blir sedan också en viktig faktor i lönebildningsprocessen.

Vilka andra frågor är angelägna inom Kriminalvården?

– Förutsättningarna för kompetensutveckling inom arbetsplatsen. För att komma till rätta med personalomsättningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare bör man nog titta på hur man kan motivera medarbetarna genom att inte bara ha en god löneutveckling, utan också en god kompetensutveckling.

Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan:

– Ett rejält inflytande över lönebildningen längs hela vägen. Det har vi inte i dag och det är så avgörande för hur STs medlemmar ska kunna planera och leva sina liv.

Behövs arbetstidsförkortning på Försäkringskassan?

– Egentligen finns det ingen anledning till att jobba så mycket som vi gör i dag. Arbetsgivaren har förstås ganska mycket att säga till om när det handlar om arbetstider och i dag missbrukas de lagar och avtal vi har. Tiden är mogen att göra detta till en arbetstagarfråga.

Vad menar du med missbruk?

– Inom Försäkringskassan i form av ett väldigt tufft övertidsutnyttjande. Vi kanske inte har de resurser som behövs för att utföra uppdraget, men det ska inte lösas med övertid. För att det ska bli mer hållbart och minska sjuktalen behövs mer tid för rekreation.

Hur ser du på Arbetsgivarverkets yrkanden?

– Arbetstiden är en intressant fråga som det kan bli ett rejält slag om. Annars är det väl som vanligt, att man vill ha ett avtal som i princip inte garanterar någonting. Det är ju katastrof med tanke på att vi har arbetskraftsbrist. Att då gå ut och så tydligt vilja försämra är ett märkligt sätt att marknadsföra sig på.

Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket:

– Det måste finnas siffror i avtalet för att vi ska vara tillförsäkrade en viss miniminivå. Annars är det enbart upp till arbetsgivaren och det förtroendet har vi inte för arbetsgivaren.

Varför inte?

– Alla förhandlingar inleds alltid med »vi har inte fått någon uppräkning från regeringen utan måste klara löneökningar med egna besparingar. Därför har vi egentligen inte råd med någonting«. Av resultatet hittills har vi också sett att vi har legat oerhört nära miniminivån när det gäller löneutveckling.

Hur ser du på arbetstidsförkortning?

– Våra medlemmar har sagt att de i första hand vill ha pengar i handen. Väldigt många har förtroendearbetstid. De som är förarprövare för körkort eller har verksamhet dygnet runt, som till exempel trafikledarna för tågen, kan naturligtvis inte komma och gå som de vill, men övriga har redan en flexibilitet i hur de kan hantera sina tider.

Joachim Danielsson, förhandlingsansvarig ST inom Kriminalvården.
Bild: Privat
Joachim Danielsson, förhandlingsansvarig ST inom Kriminalvården.
Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.
Bild: Jerker Andersson
Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.
Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket.
Bild: Casper Hedberg
Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA