Utredare dömer ut järnvägsunderhåll

TRAFIKVERKET2020-04-03
Trafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.

Regeringens särskilde utredare Erland Olausson riktar i sitt betänkande skarp kritik mot brister i Trafikverkets underhåll av den svenska järnvägen. Allt för stor del av resurserna går till att åtgärda fel i anläggningen i stället för till förebyggande underhåll för att undvika fel och därpå följande trafikstörningar. Produktivitetsutvecklingen i järnvägsunderhållet är svag i förhållande till näringslivet i övrigt, anser utredaren.

”Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs en större prioritering och ett tydligare fokus i arbetet. Jag ifrågasätter också Trafikverkets ensidiga inriktning att inte utföra någon operativ verksamhet i egen regi”, skriver Erland Olausson i utredningen.

Trafikverket behöver enligt utredningen skaffa sig bättre kunskap om och kontroll på tillståndet i järnvägsanläggningen, dess utveckling och effekt av åtgärder.

”I dag finns inte tillräcklig kunskap i Trafikverket vare sig om anläggningens nedbrytning eller om effekter av åtgärder i anläggningen. Med den omfattande och snabba teknikutveckling som sker finns betydande möjligheter att utveckla den kunskapen”, skriver Erland Olausson.

Därför bör Trafikverket prioritera införandet av ny modern teknik för att kontrollera trafikanläggningens tillstånd. Genom att snarast starta ett utvecklingsprojekt i ett baskontraktsområde kan myndigheten lära sig hur det går att få kontroll på tillståndsutvecklingen i anläggningen med hjälp av modern teknik, anser utredaren.

Den ökande järnvägstrafiken både inom person- och godstransporter gör att tiden för att utföra underhåll blir allt mer begränsad, konstaterar utredaren. Tiden räcker ofta inte till för att utföra långsiktigt underhåll, utan alltför ofta utförs kortsiktiga åtgärder som innebär att samma fel återkommer. Förutom att det leder till brister i underhållet blir arbetssituationen för de tekniker som ska utföra arbetena bristfällig ur arbetsmiljösynpunkt och i värsta fall direkt farlig, konstaterar utredaren.

Enligt utredaren är konkurrensen på marknaden för järnvägsunderhåll liten. Det finns få leverantörer och osäkerhet om långsiktigheten i uppdragen gör att få är villiga att lämna anbud. Utredningen föreslår att riksdagen fattar ett långsiktigt beslut och anger vilka delar av järnvägsunderhållet som ska vara tillgängligt för leverantörsmarknaden respektive ska bedrivas i Trafikverkets egen regi.

”Det krävs viss underhållsverksamhet i egen regi för att Trafikverket ska kunna vara en god beställare. Erfarenheter från i stort sett alla industriföretag visar att det är svårt att upphandla och utveckla affärsmodeller på ett optimalt sätt för en verksamhet som man inte har egen erfarenhet av”, skriver Erland Olausson.

Därför bör Trafikverket ta över mer av underhållet i egen regi, anser utredaren. Utredningen föreslår att Trafikverket tar över 8 av nuvarande 34 baskontrakt om underhåll av järnvägsanläggningen, samt 3 av 11 teknikkontrakt. Underhållsverksamheten föreslås bli en egen resultatenhet inom myndigheten.

Utredningen förslår också att myndigheten bygger ut sin egen maskinpark med tyngre maskiner och fordon för järnvägsentreprenader, bland annat för att förbättra vinterberedskapen och kunna utföra arbeten i anläggningen snabbare och med högre kvalitet.

Trafikverket föreslås ta över i egen regi:

  • baskontrakten för Mälarbanan, Svealandsbanan samt Bergslagspendeln och Dalabanan,
  • baskontrakten avseende Banorna i Bergslagen och Godsstråket,
  • baskontrakten för Norra Malmbanan och Södra Malmbanan inklusive Haparandabanan,
  • ett av de två kontrakten avseende underhåll av detektorer,
  • ett av de fem kontrakt som gäller underhåll av icke linjebunden kraft,
  • ett av de fyra kontrakten avseende underhåll av trafikinformationssystemen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.