Annons:
Eva Nordmark, S, är ny arbetsmarknadsminister sedan i måndags.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
REGERINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Eva Nordmark: ”Arbetsförmedlingen behöver arbetsro”

I måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.

I måndags presenterades TCOs numera före detta ordförande Eva Nordmark, S, som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S.

– Jag brinner för frågorna och jag vill gärna göra en insats för att säkra en positiv utveckling på svensk arbetsmarknad i framtiden, säger Eva Nordmark till Publikt.

Eva Nordmark ska precis gå in på Arbetsförmedlingens kontor i småländska Ljungby när Publikt når henne. Efter att ha deltagit i sitt första regeringssammanträde vill hon skapa en bild av läget på myndigheten.

Tredje dagen på jobbet vill hon inte ge sig in på att kommentera enskilda myndigheters beslut, som att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kort efter att det så kallade januariavtalet presenterats valde att lägga ned omkring 130 lokalkontor.

– Men det jag verkligen vill betona, vilket också statsministern framförde i regeringsförklaringen, är att det ska finnas service i hela landet. Oavsett på vilken ort du bor så ska du få stöd om du har behov av det, säger Eva Nordmark.

Snarare än det faktum att regeringen behöver samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna inom ramen för den politiska överenskommelse som kallas januariavtalet, ser hon andra orsaker till varför det har gungat inom Arbetsförmedlingen.

– Det jag tycker har varit ett stort problem, det var egentligen den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna kom överens om, som innebar att det blev väldigt snabba förändringar och nedskärningar i myndigheten, och det har jag också kritiserat i min tidigare roll.

Men att Arbetsförmedlingen behöver förändras håller hon med om, betonar hon.

– Det jag bedömer behövs är lite mer arbetsro, och samtidigt att reformarbetet fortsätter.

Tills Arbetsförmedlingen återkommer med sin syn på hur det fortsatta förändringsarbetet ska gå till, vilket ska ske senast 1 november, tänker Eva Nordmark träffa ledning, styrelse och personal för att skapa sig en bild av läget, säger hon.

– Det här är en stor och viktig fråga som jag har fått på mitt bord och jag är väldigt ödmjuk inför den.

Förutom att hennes fackliga bakgrund har gett kunskap om hur arbetslivet fungerar kommer Eva Nordmark att ha nytta av sina åtta år som ordförande för TCO även på annat sätt i rollen som minister, menar hon själv. I ett politiskt läge där flera olika partier behöver samarbeta för att landet ska kunna styras är det bra att ha byggt broar tidigare, konstaterar hon.

– Att kunna kompromissa och hitta gemensamma lösningar är någonting som jag tar med mig in som ny arbetsmarknadsminister i det läge vi har.

På pressträffen då Eva Nordmark presenterades som ny arbetsmarknadsminister nämnde hon även omställning på arbetsmarknaden som en fråga att ta tag i omedelbart. Digitalisering och grön omställning gör att vissa jobb tillkommer, samtidigt som andra försvinner från arbetsmarknaden, framhåller hon.

Eftersom jobben i sig också förändras har arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken viktiga roller att spela, enligt Eva Nordmark.

– Utifrån mitt perspektiv handlar det om vilken effektivitet vi har i de insatser som sker. Det handlar till exempel om att titta på arbetsmarknadsutbildningarna, att se vilka som är de mest strategiskt viktiga arbetsmarknadsutbildningarna och värna dem.

Hon kommer också att fokusera på arbetsmiljöfrågor, säger hon.

– Det som Ylva Johansson har påbörjat när det gäller dödsolyckorna är ett arbete som jag kommer fortsätta. Det jag ser är också att vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet. Där ser jag fram emot att diskutera med parterna om vad mer vi behöver göra framöver.

Du har varit ordförande för TCO i åtta år. Vad behöver din efterträdare kunna?

– Vi har så många duktiga fackliga ledare och engagerade människor i tjänstemannarörelsen så jag känner mig väldigt trygg med att de kommer utse någon bra och klok efterträdare.

Några namn vill Eva Nordmark dock inte spekulera i.

– Nej, det är ingen tidigare ordförande som har med det att göra.

Inlagt av Johan Öyan fre, 09/13/2019 - 07:40
Det är märkligt att så många externa bedömare anser att Arbetsförmedlingen behöver förändras och reformeras, utan att med en rad förklara vad det är som inte fungerar eller på vilket sätt det skulle bli bättre om den såg annorlunda ut....Kan det vara så att det finns felaktiga förväntningar om att arbetslösheten skulle kunna försvinna med privata aktörer eller som Generaldirektör Sjöberg tror, att den digitala tekniken på Arbetsförmedlingen kan få de arbetslösa att bli attraktivare för arbetsgivarna, och att deras brister och ibland krämpor försvinner vid datorn och mobilen?
Tänk om det är så att en arbetsförmedling oavsett i vilken form den tillhandahålls inte kan lösa arbetslösheten i ett land, utan endast lindra dess effekter? Jämför t ex med våra vårdcentraler, de kan inte bota allas åkommor, bara en liten del av befolkning anser sig behöva gå dit och många väljer att klara sig på egen hand med några Alvedon och hjälp av nära och kära. Likheten med hur medborgarna använder Arbetsförmedlingen är slående, men kritiken skiljer sig åt.... Surt sa räven om rönnbären!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.