Av de runt 40 lokalkontor som inte har stängt ännu, men som ledningen enligt sin plan planerar att stänga, kommer sannolikt vissa bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Av de runt 40 lokalkontor som inte har stängt ännu, men som ledningen enligt sin plan planerar att stänga, kommer sannolikt vissa bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S.

Arbetsförmedlingskontor kan bli kvar

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-11-28
Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.

Arbetsförmedlingen kommer att få använda de medel som myndigheten inte hunnit utnyttja i år under nästa år. Totalt handlar det om 900 miljoner kronor som förs över till nästa års budget, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens under torsdagen.

De extra pengarna är tänkta att användas till att stärka myndighetens lokala närvaro.

– I regleringsbrevet för 2020 kommer vi att tydligt formulera kravet på lokal närvaro, särskilt på de orter där Arbetsförmedlingen nu stänger eller lägger ned sina kontor, sade Eva Nordmark på presskonferensen.

Hon sade också att Arbetsförmedlingen kan komma att få högre anslag än tidigare aviserat de närmsta åren – om det visar sig bli nödvändigt. Dessutom utökas anslagskrediten till 6 procent i stället för nuvarande 3 procent. Det betyder ytterligare 218 miljoner kronor, enligt ministern.

Av de runt 40 lokalkontor som ännu inte har stängt, men som ledningen planerar att stänga, kommer vissa sannolikt att bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade Eva Nordmark.

När det gäller de 90 kontor som redan har slagit igen ville hon dock inte ge närmare besked om huruvida vissa av dem kommer att öppna igen.

– Jag tänker inte som statsråd gå in och peka exakt på i vilka orter Arbetsförmedlingen ska öppna kontor, sade Eva Nordmark.

I samma regleringsbrev kommer det att finnas ett uppdrag till myndigheten om att säkerställa stödet till personer med funktionshinder, sade arbetsmarknadsministern på presskonferensen.

Parallellt med arbetet med att formulera nya uppdrag till myndigheten pågår en långt framskriden process med att rekrytera en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

– Min förhoppning är att regeringen kan fatta beslut om en ny generaldirektör innan jul, sade Eva Nordmark.

Hon klargjorde samtidigt att omstöpningen av myndigheten, där matchningen av arbetssökande gentemot arbetsmarknaden ska övertas av externa aktörer, går vidare. Däremot öppnade hon för en mindre strikt tolkning av den formulering i januariavtalet som anger att reformen ska vara fullt genomförd under 2021.

Nu är Eva Nordmarks besked att det behöver finnas tid för de privata aktörerna att etablera sig på de orter som i dag saknar eller har relativt få externa aktörer att välja bland, och att det måste vara accepterat att man provar sig fram under en övergångsperiod.

Hon betonade att de fristående aktörerna inte nödvändigtvis behöver vara privata företag, utan att det även kan handla om folkhögskolor eller ”ideella idéburna aktörer och sociala företag”.

Ett preliminärt datum för när förändringarna kan träda i kraft är november 2021, meddelade hon.

– Jag kommer att vara garanten för att vi inte sjösätter något experiment som inte funkar. Min utgångspunkt är att arbetsmarknadspolitiken måste funka i hela landet, sade Eva Nordmark.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att partiet kommer att väcka en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark, om hon inte presenterar tillräckligt konkret information om hur Arbetsförmedlingens framtid ska säkras. Det ville arbetsmarknadsministern inte kommentera med mer än att hon helst hade velat ha ett brett stöd för sitt reformarbete, och att det är upp till Vänsterpartiet att bedöma om dagens besked är tillräckliga eller inte för att låta bli att väcka misstroende.

– Jag kan inte anpassa mig till vad andra partier förväntar sig utan jag måste se till mina ansvarsområden, sade Eva Nordmark.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 i december.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.