Annons:
Huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg har anmält Arbetsförmedlingen till Arbetsmiljöverket.Bild:Olof Abrahamsson
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVErik Ignerus0 kommentarerTyck till!

Fortsatt hård belastning trots krav på åtgärder

Arbetsbelastningen är fortfarande hög på Arbetsförmedlingens region syd, men huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg tycker ändå att mycket gått åt rätt håll efter anmälan till Arbetsmiljöverket.

I december anmälde skyddsorganisationen Arbetsförmedlingens region syd till Arbetsmiljöverket. Motiveringen var att de anställda inte längre klarade av uppdraget och att det efter varsel och kontorsnedläggningar inte fanns någon balans mellan krav och resurser.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion krävde myndigheten att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsförmedlingen uppmanades bland annat att se till att alla anställda kände till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker, och att se till att resurserna är anpassade till kraven i arbetet.

Nu har arbetsgivaren gett svar på hur de hanterar situationen. Det handlar bland annat om nyrekryteringar, bättre uppföljning av arbetsbelastning och fortlöpande diskussioner om prioritering av arbetsuppgifter.

Huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg är nöjd med åtgärderna, men anser fortfarande att arbetsbelastningen är för tuff.

­– De har absolut tagit hand om en hel del från vår framställan, man för diskussioner med medarbetare och undersöker förbättringar, satsar på seminarier och jobbar bra med de verktyg vi har. Men den höga arbetsbelastningen ligger fortfarande kvar. Det görs mycket bra och vi hoppas att det kommer fungera, men ser ännu inte effekterna av det.

– Svaret vi har fått från arbetsgivaren är att allt ska ha hunnit få fullt genomslag fram till påsk, säger Dan Ribbenborg.

Samtidigt har han svårt att se hur arbetsbelastningen ska gå ned när man från politiskt håll trycker på för att myndigheten ska jobba hårdare.

– Direktiven från riksdag och regering är ju att vi ska öka, att vi måste fatta fler beslut. Men där är vi överens med ledningen om att det behövs mer personal för att det ska gå. Jag är glad att de tar det här på allvar och faktiskt har begärt mer pengar i budgeten för att klara de närmaste åren.

Regionchefen för Arbetsförmedlingen i syd, Sofie Carlsson, berättar att de i dag jobbar mer systematiskt med arbetsmiljön och att det på sikt kommer ge en bra effekt även på arbetsbelastningen. Hon tycker också att situationen blivit lugnare nu när den värsta turbulensen från fjolåret har lagt sig.

– Vi har ett mycket större fokus på arbetsmiljöfrågan nu, vi pratar om det i alla delar och vill förstås att medarbetarna ska känna sig trygga. Det som är viktigt nu är att vi håller i det här över tid, det här är frågor man måste jobba med kontinuerligt för att få effekt men jag tycker att vi fått en bra start, säger hon.

Även prioriteringen av arbetsuppgifter tycker hon har blivit tydligare.

– Det jag hör från chefer ute på kontoren är att det är lugnare nu. Allt som hände under förra året gjorde att det dök upp arbetsuppgifter som man inte visste hur man skulle hantera. I dag tror jag att det är mycket tydligare för medarbetarna vad de ska göra och att de känner en större tilltro till att digitala kanaler och kundtjänst kan sköta vissa delar av vårt uppdrag.

19 mars har Arbetsmiljöverket kallat fack och ledning från Arbetsförmedlingens region syd till ett uppföljande möte, apropå arbetsgivarens insatser och svar.

– Vi kommer att framföra att vi inte ser effekterna av det här, och jag hoppas på att vi kan få en bra återkoppling från Arbetsmiljöverket. Det vore bra att få höra hur de tänker kring situationen, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg.

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.