Enligt huvudskyddsombudet Dan Ribbenborgs anmälan till Arbetsmiljöverket saknas förutsättningar för att krav och resurser skall vara i balans. Han kräver att arbetsgivaren prioriterar hårdare och efterlyser det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bild: Peter Kroon
Enligt huvudskyddsombudet Dan Ribbenborgs anmälan till Arbetsmiljöverket saknas förutsättningar för att krav och resurser skall vara i balans. Han kräver att arbetsgivaren prioriterar hårdare och efterlyser det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsförmedlingen anmäls för arbetsmiljön

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-12-11

Arbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.

Efter varsel och kontorsnedläggningar till följd av regeringens omstöpning av Arbetsförmedlingen är det inte längre möjligt att klara av arbetsuppgifterna i den takt som krävs, säger Dan Ribbenborg, huvudskyddsombud inom Arbetsförmedlingen i region syd.

– Blir man av med nästan halva personalstyrkan kan man bara producera hälften så mycket, det tror jag att de allra flesta förstår, säger han till Publikt.

Enligt honom har över 40 procent av de 1 600 anställda inom region syd nu lämnat myndigheten samtidigt som personalomsättningen är fortsatt hög.

Enligt huvudskyddsombudets anmälan till Arbetsmiljöverket saknas förutsättningar för att krav och resurser ska vara i balans. Dan Ribbenborg kräver att arbetsgivaren prioriterar hårdare bland arbetsuppgifterna som ska utföras.

Han efterlyser också det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det handlar om att man säkerställer att personalen har en adekvat arbetsbelastning, att man har arbetsuppgifter som man kan klara av på en åttatimmars arbetsdag. Jag vill också att de följer upp hur medarbetarna mår, säger Dan Ribbenborg.

Enligt anmälan använder arbetsgivaren ett enkätverktyg för att kontrollera det sistnämnda. Men svarsfrekvensen är för låg, menar han.

– Eftersom arbetsgivaren har ansvar för att ha koll på hur alla medarbetare mår undrar jag hur man gör för att följa upp resten.

Skyddsorganisationen och arbetsgivaren är överens om att situationen inte är hållbar i längden. Däremot är de inte överens om hur aktiv arbetsgivaren har varit när det gäller att prioritera arbetsuppgifterna.

– Jag menar att vi har prioriterat och skalat borta ganska mycket, säger Arbetsförmedlingens regionchef Sofie Carlsson till Publikt.

Arbetsuppgifter som man vill och bör göra får stå tillbaka för det som man måste göra, menar hon. Enligt Sofie Carlsson jobbar man med såväl prioriteringar i verksamheten som systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att svarsfrekvensen är låg på den enkät som används för att säkerställa personalens mående bekräftar hon.

– Det är ett verktyg som både fack, skyddsorganisation och arbetsgivare har kommit fram till att vi ska använda oss av. Men nu befinner vi oss i en exceptionell situation, och då har svarsfrekvensen vänt nedåt. Nu kan jag se att den är på väg upp igen, säger Sofie Carlsson.

Hur säkerställer ni en god arbetsmiljö för de anställda som inte besvarar enkäten?

– De flesta chefer jobbar med coachande samtal och är närvarande i vardagen. Sedan menar jag inte att det fungerar fullt ut i 100 procent av fallen. Men min uppfattning är att vi gör mycket saker för att göra vår arbetsmiljö så dräglig som möjligt utifrån de förutsättningar som vi har just nu, säger hon.

Enligt skyddsombudet Dan Ribbenborg är situationen inte unik för region syd.

– När jag pratar med mina kolleger runt om i landet beskriver de samma sak, men nu har vi valt att göra en framställan till Arbetsmiljöverket som gäller hela regionen. I andra regioner har man valt göra det på enskilda kontor, säger han.

17 december har Arbetsmiljöverket bokat in en tid för inspektion av Arbetsförmedlingen i region syd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Barbro Björnefur (ej verifierad) tors, 12/12/2019 - 20:31
"Men min uppfattning är att vi gör mycket saker för att göra vår arbetsmiljö så dräglig som möjligt utifrån de förutsättningar som vi har just nu, säger hon"
Dock ger lagen inget utrymme för ag att bortse från ngn del för att ag anser det råder speciella förutsättningar. Det är ju just då som det är superviktigt för varje ag att ha full kontroll över alla sina anställdas arbetsmiljö - dvs att åtm följa gällande arbetsmiljölag! Det är faktiskt tillåtet att höja ribban långt över också..

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA