Huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg har anmält Arbetsförmedlingen till Arbetsmiljöverket.
Bild: Olof Abrahamsson
Huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg har anmält Arbetsförmedlingen till Arbetsmiljöverket.

Fortsatt hård belastning trots krav på åtgärder

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-03-16
Arbetsbelastningen är fortfarande hög på Arbetsförmedlingens region syd, men huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg tycker ändå att mycket gått åt rätt håll efter anmälan till Arbetsmiljöverket.

I december anmälde skyddsorganisationen Arbetsförmedlingens region syd till Arbetsmiljöverket. Motiveringen var att de anställda inte längre klarade av uppdraget och att det efter varsel och kontorsnedläggningar inte fanns någon balans mellan krav och resurser.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion krävde myndigheten att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsförmedlingen uppmanades bland annat att se till att alla anställda kände till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker, och att se till att resurserna är anpassade till kraven i arbetet.

Nu har arbetsgivaren gett svar på hur de hanterar situationen. Det handlar bland annat om nyrekryteringar, bättre uppföljning av arbetsbelastning och fortlöpande diskussioner om prioritering av arbetsuppgifter.

Huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg är nöjd med åtgärderna, men anser fortfarande att arbetsbelastningen är för tuff.

­– De har absolut tagit hand om en hel del från vår framställan, man för diskussioner med medarbetare och undersöker förbättringar, satsar på seminarier och jobbar bra med de verktyg vi har. Men den höga arbetsbelastningen ligger fortfarande kvar. Det görs mycket bra och vi hoppas att det kommer fungera, men ser ännu inte effekterna av det.

– Svaret vi har fått från arbetsgivaren är att allt ska ha hunnit få fullt genomslag fram till påsk, säger Dan Ribbenborg.

Samtidigt har han svårt att se hur arbetsbelastningen ska gå ned när man från politiskt håll trycker på för att myndigheten ska jobba hårdare.

– Direktiven från riksdag och regering är ju att vi ska öka, att vi måste fatta fler beslut. Men där är vi överens med ledningen om att det behövs mer personal för att det ska gå. Jag är glad att de tar det här på allvar och faktiskt har begärt mer pengar i budgeten för att klara de närmaste åren.

Regionchefen för Arbetsförmedlingen i syd, Sofie Carlsson, berättar att de i dag jobbar mer systematiskt med arbetsmiljön och att det på sikt kommer ge en bra effekt även på arbetsbelastningen. Hon tycker också att situationen blivit lugnare nu när den värsta turbulensen från fjolåret har lagt sig.

– Vi har ett mycket större fokus på arbetsmiljöfrågan nu, vi pratar om det i alla delar och vill förstås att medarbetarna ska känna sig trygga. Det som är viktigt nu är att vi håller i det här över tid, det här är frågor man måste jobba med kontinuerligt för att få effekt men jag tycker att vi fått en bra start, säger hon.

Även prioriteringen av arbetsuppgifter tycker hon har blivit tydligare.

– Det jag hör från chefer ute på kontoren är att det är lugnare nu. Allt som hände under förra året gjorde att det dök upp arbetsuppgifter som man inte visste hur man skulle hantera. I dag tror jag att det är mycket tydligare för medarbetarna vad de ska göra och att de känner en större tilltro till att digitala kanaler och kundtjänst kan sköta vissa delar av vårt uppdrag.

19 mars har Arbetsmiljöverket kallat fack och ledning från Arbetsförmedlingens region syd till ett uppföljande möte, apropå arbetsgivarens insatser och svar.

– Vi kommer att framföra att vi inte ser effekterna av det här, och jag hoppas på att vi kan få en bra återkoppling från Arbetsmiljöverket. Det vore bra att få höra hur de tänker kring situationen, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Tuff arbetsbelastning kan leda till vite

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-04-22
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.