Annons:

De nationella huvudskyddsombuden inom Arbetsförmedlingen har skickat in en skriftlig bedömning av det akuta läget kring arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska svara nästa vecka, enligt Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud.
Bild: Monika Manowska
De nationella huvudskyddsombuden inom Arbetsförmedlingen har skickat in en skriftlig bedömning av det akuta läget kring arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska svara nästa vecka, enligt Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud.

Akuta arbetsmiljöproblem i flera regioner

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-12-13

Arbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner, enligt det nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger han till Publikt.

Till följd av den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen har huvudskyddsombudet i region syd anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Som Publikt skrivit om tidigare anser skyddsorganisationen i region syd att det inte längre är möjligt att utföra arbetsuppgifterna i den takt som krävs. Orsaken till den höga arbetsbelastningen är att över 43 procent av personalen har lämnat myndigheten samtidigt som arbetsuppgifterna är oförändrade.

Region syd är inte ensamma om den situationen. Framför allt har myndigheten haft en hög personalomsättning i storstadsregionerna, säger STs medlem Mattias Gustafsson, som också är nationellt huvudskyddsombud inom Arbetsförmedlingen, till Publikt.

– Arbetsbelastningen är väldigt hög i alla regioner men i syd, väst och Stockholm och Gotland har man ett snarlikt läge med ett väldigt högt tryck på personalen som är kvar. Personalstyrkan har minskat rejält men det är exakt samma krav som regeringen ställer på oss, säger han.

Mattias Gustafsson tror att det kan bli fler regionala anmälningar till Arbetsmiljöverket. De nationella huvudskyddsombuden har nyligen också skickat in en skriftlig bedömning av läget, som arbetsgivaren ska besvara nästa vecka.

Han påpekar att det kan bli aktuellt med en liknande anmälan på nationell nivå, om arbetsgivaren har en väldigt annorlunda uppfattning av läget och inte vidtar åtgärder.

– Vi hoppas såklart att arbetsgivaren möter upp det som vi pratar om. Det här är ett konstaterande av läget, säger Mattias Gustafsson.

Av de veckovisa uppföljningarna med regionernas huvudskyddsombud kan han utläsa att läget är akut.

– Alla har en hög arbetsbelastning men i vissa regioner har det gått över till en rent ohälsosam arbetsbelastning.

Ett problem är att myndigheten har organiserat den operativa verksamheten i tre områden, till exempel är ett kopplat till arbetsgivarsidan och ett annat till de arbetssökande. Det gör att resurser har ”låsts fast”, enligt Mattias Gustafsson.

Att arbetsgivaren har lagt upp arbetet på det sättet gör att den organisatoriska arbetsmiljön blir lidande eftersom personalen har svårt att avlasta varandra verksamhetsområdena emellan, menar han.

– I region nord går man emot det och jobbar med att försöka få bort den här organisatoriska uppdelningen. Där ser vi en klar skillnad, säger Mattias Gustafsson.

Huvudskyddsombudet i region nord, ST-medlemmen Stefan Alenius, beskriver en liknande situation med personalbrist som i övriga regioner. Det jobbar fortfarande personer på myndigheten som är uppsagda, samtidigt som man behöver rekrytera, enligt honom.

– Det är absolut ett pressat läge i region nord men vi håller det på en acceptabel nivå än så länge. Vi ser en viss ökning av kort sjukfrånvaro som vi hela tiden följer så att det inte skenar iväg, säger Stefan Alenius.

Han bekräftar att region nord har fått tillåtelse att inte fullt ut lägga upp verksamheten enligt de tre nämnda verksamhetsområdena under en övergångsperiod.

– Vi är inte så många medarbetare på sina ställen och därför är det ogörligt att jobba enligt myndighetens förslag. Alla måste kunna hjälpa varandra. Det tror jag är en förklaring till att vi har det lite lugnare än övriga landet, säger Stefan Alenius.

Än så länge har han inte kännedom om att det ska ha skett några lokala anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem i region nord. Men när man inte längre har dispens från myndigheten att gå ifrån verksamhetsområdena kan det bli en annan situation, tror han.

Han hoppas närmast på en tid av lugn och ro i och med att omstöpningen av myndigheten sköts upp till 2022.

– Beskedet om att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter ser jag som positivt. Det som skrämmer mig är att regeringen skjuter till 900 miljoner men inte ger besked om hur vi ska klara uppdraget med den decimerade personalstyrka som vi har blivit., säger Stefan Alenius.

Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.
Bild: Privat
Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA