Annons:
Civilklädd personal illustrerar eskorterad resa. Bilden är arrangerad och klienterna är statister. Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Kritik mot arbetsmiljön på transportenheten

Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion omfattande kritik mot Kriminalvården för hur arbetet är organiserat på Nationella transportenheten, NTE, i Arvidsjaur. Myndigheten har fått två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som planeras.

Huvudskyddsombudet vid NTE, Micael Sjöberg, gjorde redan i februari en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a-anmälan. Efter en inspektion konstaterar nu Arbetsmiljöverket att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på NTE utrikes i Arvidsjaur. Arbetsmiljöverket skriver att arbetet har blivit mer omfattande och svårare, arbetsuppgifter har lagts till, volymen har ökat, och att arbetsuppgifterna tar längre tid per ärende - utan att system har utvecklats för att stödja arbetet.

– Det gäller framför allt på utrikes, där man allt oftare tvingas göra om planeringen av en resa flera gånger, eftersom kraven har skärpts från olika håll. Samtidigt kan man inte se det i statistiken, där varje ärende redovisas som ett ärende, oavsett hur många gånger man måste göra om jobbet, säger Micael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att enheterna måste få tillräckliga resurser för att motsvara arbetsmängden och svårighetsgraden i arbetet. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning.

”Ni behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdomar och olyckor för arbetstagarna. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”, skriver man i inspektionsmeddelandet.

Arbetsmiljöverket noterar även att det har varit stor omsättning av chefer på NTE i Arvidsjaur, som haft nio olika chefer sedan 2008. Enligt Micael Sjöberg kan det ha varit en bidragande orsak till att det varit svårt att få gehör för att förutsättningarna för arbetet har förändrats över tiden.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Kriminalvården genomför en särskild undersökning bland medarbetarna om deras arbetssituation. Undersökningen ska sedan ligga till grund för en bedömning av om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Därefter ska en skriftlig tidsatt handlingsplan upprättas över åtgärder som myndigheten planerar för att förhindra ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket vill ha svar senast 30 juni.

Micael Sjöberg anser att de flesta åtgärder som behövs skulle kunna genomföras innan tidsfristen löper ut, men säger att det förutsätter att man verkligen prioriterar ärendet. Han är nöjd med att han som huvudskyddsombud bestämde sig för att göra en anmälan. Han tror att det kommer att ge snabbare resultat:

– Som skyddsombud får jag ju lyssna på mina kolleger och driva det de lyfter fram. På inrikes har det här fungerat mycket lättare. När samverkan inte fungerar, det är då man måste ta till grövre verktyg. Då är det 6:6a-anmälan och skyddsstopp som finns att tillgå för ett skyddsombud, konstaterar Micael Sjöberg.

 Eva Qvarnström, sektionschef för NTE utrikes, säger att arbetsgivaren självklart tar synpunkterna på allvar.

– Vi tycker det är viktigt med arbetsmiljöfrågor. Vi vill att alla ska må bra.

Enligt Eva Qvarnström ser man från arbetsledningens sida över de rekommendationer som Arbetsmiljöverket har gett, bland annat om att genomföra en enkät med personalen:

– Vi arbetar med en verksamhetsanalys sedan ett par månader tillbaka där medarbetarna är delaktiga för att se över alla arbetsmoment. Vilka arbetsuppgifter har vi, vad gör vi och hur lång tid tar de olika momenten. Det arbetet började vi långt innan Arbetsmiljöverket var här.

Hon kommenterar också det faktum att arbetsplatsen haft nio olika chefer de senaste tio åren:

– Vi har haft – och har – rekryteringsproblem på chefssidan i Arvidsjaur. Vi har inte haft chefer som har stannat så länge på chefspositioner där. Det tycker vi är besvärligt och det påverkar en arbetsplats, säger Eva Qvarnström.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.