Annons:
Civilklädd personal illustrerar eskorterad resa. Bilden är arrangerad och klienterna är statister. Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Kritik mot arbetsmiljön på transportenheten

Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion omfattande kritik mot Kriminalvården för hur arbetet är organiserat på Nationella transportenheten, NTE, i Arvidsjaur. Myndigheten har fått två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som planeras.

Huvudskyddsombudet vid NTE, Micael Sjöberg, gjorde redan i februari en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a-anmälan. Efter en inspektion konstaterar nu Arbetsmiljöverket att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på NTE utrikes i Arvidsjaur. Arbetsmiljöverket skriver att arbetet har blivit mer omfattande och svårare, arbetsuppgifter har lagts till, volymen har ökat, och att arbetsuppgifterna tar längre tid per ärende - utan att system har utvecklats för att stödja arbetet.

– Det gäller framför allt på utrikes, där man allt oftare tvingas göra om planeringen av en resa flera gånger, eftersom kraven har skärpts från olika håll. Samtidigt kan man inte se det i statistiken, där varje ärende redovisas som ett ärende, oavsett hur många gånger man måste göra om jobbet, säger Micael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att enheterna måste få tillräckliga resurser för att motsvara arbetsmängden och svårighetsgraden i arbetet. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning.

”Ni behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdomar och olyckor för arbetstagarna. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”, skriver man i inspektionsmeddelandet.

Arbetsmiljöverket noterar även att det har varit stor omsättning av chefer på NTE i Arvidsjaur, som haft nio olika chefer sedan 2008. Enligt Micael Sjöberg kan det ha varit en bidragande orsak till att det varit svårt att få gehör för att förutsättningarna för arbetet har förändrats över tiden.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Kriminalvården genomför en särskild undersökning bland medarbetarna om deras arbetssituation. Undersökningen ska sedan ligga till grund för en bedömning av om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Därefter ska en skriftlig tidsatt handlingsplan upprättas över åtgärder som myndigheten planerar för att förhindra ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket vill ha svar senast 30 juni.

Micael Sjöberg anser att de flesta åtgärder som behövs skulle kunna genomföras innan tidsfristen löper ut, men säger att det förutsätter att man verkligen prioriterar ärendet. Han är nöjd med att han som huvudskyddsombud bestämde sig för att göra en anmälan. Han tror att det kommer att ge snabbare resultat:

– Som skyddsombud får jag ju lyssna på mina kolleger och driva det de lyfter fram. På inrikes har det här fungerat mycket lättare. När samverkan inte fungerar, det är då man måste ta till grövre verktyg. Då är det 6:6a-anmälan och skyddsstopp som finns att tillgå för ett skyddsombud, konstaterar Micael Sjöberg.

 Eva Qvarnström, sektionschef för NTE utrikes, säger att arbetsgivaren självklart tar synpunkterna på allvar.

– Vi tycker det är viktigt med arbetsmiljöfrågor. Vi vill att alla ska må bra.

Enligt Eva Qvarnström ser man från arbetsledningens sida över de rekommendationer som Arbetsmiljöverket har gett, bland annat om att genomföra en enkät med personalen:

– Vi arbetar med en verksamhetsanalys sedan ett par månader tillbaka där medarbetarna är delaktiga för att se över alla arbetsmoment. Vilka arbetsuppgifter har vi, vad gör vi och hur lång tid tar de olika momenten. Det arbetet började vi långt innan Arbetsmiljöverket var här.

Hon kommenterar också det faktum att arbetsplatsen haft nio olika chefer de senaste tio åren:

– Vi har haft – och har – rekryteringsproblem på chefssidan i Arvidsjaur. Vi har inte haft chefer som har stannat så länge på chefspositioner där. Det tycker vi är besvärligt och det påverkar en arbetsplats, säger Eva Qvarnström.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.