Annons:
Civilklädd personal illustrerar eskorterad resa. Bilden är arrangerad och klienterna är statister. Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Kritik mot arbetsmiljön på transportenheten

Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion omfattande kritik mot Kriminalvården för hur arbetet är organiserat på Nationella transportenheten, NTE, i Arvidsjaur. Myndigheten har fått två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som planeras.

Huvudskyddsombudet vid NTE, Micael Sjöberg, gjorde redan i februari en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a-anmälan. Efter en inspektion konstaterar nu Arbetsmiljöverket att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på NTE utrikes i Arvidsjaur. Arbetsmiljöverket skriver att arbetet har blivit mer omfattande och svårare, arbetsuppgifter har lagts till, volymen har ökat, och att arbetsuppgifterna tar längre tid per ärende - utan att system har utvecklats för att stödja arbetet.

– Det gäller framför allt på utrikes, där man allt oftare tvingas göra om planeringen av en resa flera gånger, eftersom kraven har skärpts från olika håll. Samtidigt kan man inte se det i statistiken, där varje ärende redovisas som ett ärende, oavsett hur många gånger man måste göra om jobbet, säger Micael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att enheterna måste få tillräckliga resurser för att motsvara arbetsmängden och svårighetsgraden i arbetet. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning.

”Ni behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdomar och olyckor för arbetstagarna. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”, skriver man i inspektionsmeddelandet.

Arbetsmiljöverket noterar även att det har varit stor omsättning av chefer på NTE i Arvidsjaur, som haft nio olika chefer sedan 2008. Enligt Micael Sjöberg kan det ha varit en bidragande orsak till att det varit svårt att få gehör för att förutsättningarna för arbetet har förändrats över tiden.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Kriminalvården genomför en särskild undersökning bland medarbetarna om deras arbetssituation. Undersökningen ska sedan ligga till grund för en bedömning av om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Därefter ska en skriftlig tidsatt handlingsplan upprättas över åtgärder som myndigheten planerar för att förhindra ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket vill ha svar senast 30 juni.

Micael Sjöberg anser att de flesta åtgärder som behövs skulle kunna genomföras innan tidsfristen löper ut, men säger att det förutsätter att man verkligen prioriterar ärendet. Han är nöjd med att han som huvudskyddsombud bestämde sig för att göra en anmälan. Han tror att det kommer att ge snabbare resultat:

– Som skyddsombud får jag ju lyssna på mina kolleger och driva det de lyfter fram. På inrikes har det här fungerat mycket lättare. När samverkan inte fungerar, det är då man måste ta till grövre verktyg. Då är det 6:6a-anmälan och skyddsstopp som finns att tillgå för ett skyddsombud, konstaterar Micael Sjöberg.

 Eva Qvarnström, sektionschef för NTE utrikes, säger att arbetsgivaren självklart tar synpunkterna på allvar.

– Vi tycker det är viktigt med arbetsmiljöfrågor. Vi vill att alla ska må bra.

Enligt Eva Qvarnström ser man från arbetsledningens sida över de rekommendationer som Arbetsmiljöverket har gett, bland annat om att genomföra en enkät med personalen:

– Vi arbetar med en verksamhetsanalys sedan ett par månader tillbaka där medarbetarna är delaktiga för att se över alla arbetsmoment. Vilka arbetsuppgifter har vi, vad gör vi och hur lång tid tar de olika momenten. Det arbetet började vi långt innan Arbetsmiljöverket var här.

Hon kommenterar också det faktum att arbetsplatsen haft nio olika chefer de senaste tio åren:

– Vi har haft – och har – rekryteringsproblem på chefssidan i Arvidsjaur. Vi har inte haft chefer som har stannat så länge på chefspositioner där. Det tycker vi är besvärligt och det påverkar en arbetsplats, säger Eva Qvarnström.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.