Annons:
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar och Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck skakar hand på ett treårigt avtal med löneökningar i nivå med industrins märke. Men både fack och arbetsgivare fick släppa sina krav kring arbetstiden.Bild:Martina Holmberg

Nytt avtal för statligt anställda

I dag undertecknades ett nytt avtal på det statliga avtalsområdet som ger 6,5 procent i löneökningar under tre år. En framgång för den fackliga sidan är att reglerna för den som skadas på jobbet förbättras. Däremot sade arbetsgivarsidan tvärt nej till arbetstidsförkortning.
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar är också STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg
STs ordförande Britta Lejon.Bild:Casper Hedberg

Inför årets avtalsförhandlingar ville Arbetsgivarverket återigen ha ett avtal utan slutdatum och utan angivna siffror för löneökningar.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, krävde ett tidsbegränsat avtal i nivå med industrins märke. OFR fick sin vilja igenom. Det nya treåriga avtalet innebär löneökningar på totalt 6,5 procent om de lokala parterna inte kommer överens om annat.  Löneökningarna blir 2,2 procent första året, 2 procent året därpå och 2,3 procent tredje året.

Däremot fick inte OFR igenom någon lägsta garanterad löneökning för alla, så kallad individgaranti.

Vid sidan om löneökningarnas storlek har parterna också förhandlat om villkoren på en rad andra områden.

STs ordförande Britta Lejon är särskilt nöjd med att OFR har drivit igenom förbättringar av det avtal som reglerar arbetsskador. Karensen på 14 dagar tas bort. Dessutom slopas vållandekravet - att den anställda måste bevisa att arbetsgivaren varit vårdslös och orsakat skadan.

– Den här frågan har vi haft på bordet i flera år och det har känts omöjligt att komma framåt. För dem som skadas på jobbet är det här jätteviktigt, säger hon.

Hon är också nöjd med att OFR fått igenom att vård av sjukt barn och deltidsföräldraledighet upp till barnet är åtta år blir tjänstepensionsgrundande för alla, även för dem som började arbeta när det tidigare pensionsavtalet gällde.

 – Arbetsgivarverket har tidigare haft hållningen att de bara betalar in till tjänstepension för anställda som är på jobbet. Att de nu har ändrat sig och infört det även för vård av sjukt barn och föräldralediga är en vinst, inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

Men som alltid i förhandlingar har fackförbunden också fått betala, konstaterar Britta Lejon.

– Vi har fått gå med på att minska taket för hur många semesterdagar man får spara - från 35 till 30, även om det blir en övergångsperiod om fem år.

Både fack och arbetsgivare fick också släppa sina krav på arbetstidsområdet. OFR ville ha en arbetstidsförkortning och hade också yrkat på att anställda ska få två så kallade samhällsnyttodagar per år, liksom att arbetstid ska räknas som restid.

Arbetsgivarverket drev linjen att arbetsgivarna skulle få större makt att självständigt förlägga arbetstiden. Nu hamnar arbetstidsfrågorna i en partsgemensam arbetstidsgrupp.

– Vi är långt ifrån varandra i arbetstidsfrågor. Arbetsgivarna vill bestämma helt och vi vill ha rejält inflytande, säger OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar, som också är STs förhandlingschef.

Hon är glad över att avtalet ger en löneökning i nivå med märket i industriavtalet och att grupper som behöver lite extra stöd får förbättringar. Hon nämner förbättringar i sjuklönereglerna som ett exempel.

En förhandling handlar också om vilka av motpartens krav man lyckas stoppa. OFR satte exempelvis stopp för Arbetsgivarverket yrkande om att ta bort ersättningar för läkemedel, läkarvård och flyttersättning.

Åsa Erba-Stenhammar är däremot missnöjd med att inte ha kommit vidare i frågan om visstidsanställningar, där ST yrkat att antalet visstidsanställningar bör minska.

– Precis som i frågan med arbetstid står vi långt ifrån varandra när det gäller visstidsanställningar. Vi har olika verklighetsuppfattning och har nu kommit överens om att ta fram gemensam statistik, säger hon.

Det blir inte heller några förbättringar i omställningsavtalet, som exempelvis reglerar stöd till statligt anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Åsa Erba-Stenhammar är dock noga med att påpeka att OFR och Arbetsgivarverket är överens om att lokala parter kan teckna egna omställningsavtal som specificerar vilka villkor som ska gälla vid omlokalisering.

– Det är många medlemmar som kommer att bli berörda av omlokalisering framöver. Det är mycket bättre att frågan ligger hos lokala parter än att vi ska avgöra centralt vad som är bäst för medarbetare och verksamhet.

Det fanns också områden där det rådde ”fullständig samsyn” mellan Arbetsgivarverket och OFR, enligt Åsa Erba-Stenhammar. Exempelvis är man överens om att utöka stödet i arbetsmiljöfrågor till fack och arbetsgivare lokalt. Det ska genom det partsgemensamma organet Partsrådet.

– Enskilda myndigheter ska kunna avropa stöd från Partsrådet, som har resurser. Det är roligt att vi är överens om att ta krafttag i den här frågan, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR fick också igenom:

  • Att lokala parterna även i fortsättningen få välja löneförhandlingsmodell – antingen traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal, där lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef.
  • En låglönesatsning där alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden kommer att bidra med mer pengar till lönepotten.
  • Att den bortre parentesen tas bort även för den del som arbetsgivaren betalar ut i sjukpenningtillägg. Den har ju redan tagits bort i sjukförsäkringen, det vill säga att man förut i normalfallet kunde vara sjukskriven i maximalt två och ett halvt år.

Arbetsgivarverket fick också igenom:

  • Att lokala parter kan ta fram en egen modell vid oenighet vid lönesättande samtal.
  • ”Ordningsregler” vid tjänstledighet för visstidsanställning inom staten införs. Exempelvis måste man ha jobbat ett år innan man kan få tjänstledigt.
  • Möjlighet att stänga av arbetstagare vid misstänkt brottslighet eller allvarlig misskötsamhet.

Avtalet gäller till och med 30 september 2020.

Det här är Offentliganställdas förhandlingsråd

ST ingår i den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som kallas OFR/S,P,O, vilket står för statstjänstemän, poliser och officerare. Nio förbund ingår: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer i tid.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.