Annons:
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar och Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck skakar hand på ett treårigt avtal med löneökningar i nivå med industrins märke. Men både fack och arbetsgivare fick släppa sina krav kring arbetstiden.Bild:Martina Holmberg

Nytt avtal för statligt anställda

I dag undertecknades ett nytt avtal på det statliga avtalsområdet som ger 6,5 procent i löneökningar under tre år. En framgång för den fackliga sidan är att reglerna för den som skadas på jobbet förbättras. Däremot sade arbetsgivarsidan tvärt nej till arbetstidsförkortning.
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar är också STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg
STs ordförande Britta Lejon.Bild:Casper Hedberg

Inför årets avtalsförhandlingar ville Arbetsgivarverket återigen ha ett avtal utan slutdatum och utan angivna siffror för löneökningar.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, krävde ett tidsbegränsat avtal i nivå med industrins märke. OFR fick sin vilja igenom. Det nya treåriga avtalet innebär löneökningar på totalt 6,5 procent om de lokala parterna inte kommer överens om annat.  Löneökningarna blir 2,2 procent första året, 2 procent året därpå och 2,3 procent tredje året.

Däremot fick inte OFR igenom någon lägsta garanterad löneökning för alla, så kallad individgaranti.

Vid sidan om löneökningarnas storlek har parterna också förhandlat om villkoren på en rad andra områden.

STs ordförande Britta Lejon är särskilt nöjd med att OFR har drivit igenom förbättringar av det avtal som reglerar arbetsskador. Karensen på 14 dagar tas bort. Dessutom slopas vållandekravet - att den anställda måste bevisa att arbetsgivaren varit vårdslös och orsakat skadan.

– Den här frågan har vi haft på bordet i flera år och det har känts omöjligt att komma framåt. För dem som skadas på jobbet är det här jätteviktigt, säger hon.

Hon är också nöjd med att OFR fått igenom att vård av sjukt barn och deltidsföräldraledighet upp till barnet är åtta år blir tjänstepensionsgrundande för alla, även för dem som började arbeta när det tidigare pensionsavtalet gällde.

 – Arbetsgivarverket har tidigare haft hållningen att de bara betalar in till tjänstepension för anställda som är på jobbet. Att de nu har ändrat sig och infört det även för vård av sjukt barn och föräldralediga är en vinst, inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

Men som alltid i förhandlingar har fackförbunden också fått betala, konstaterar Britta Lejon.

– Vi har fått gå med på att minska taket för hur många semesterdagar man får spara - från 35 till 30, även om det blir en övergångsperiod om fem år.

Både fack och arbetsgivare fick också släppa sina krav på arbetstidsområdet. OFR ville ha en arbetstidsförkortning och hade också yrkat på att anställda ska få två så kallade samhällsnyttodagar per år, liksom att arbetstid ska räknas som restid.

Arbetsgivarverket drev linjen att arbetsgivarna skulle få större makt att självständigt förlägga arbetstiden. Nu hamnar arbetstidsfrågorna i en partsgemensam arbetstidsgrupp.

– Vi är långt ifrån varandra i arbetstidsfrågor. Arbetsgivarna vill bestämma helt och vi vill ha rejält inflytande, säger OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar, som också är STs förhandlingschef.

Hon är glad över att avtalet ger en löneökning i nivå med märket i industriavtalet och att grupper som behöver lite extra stöd får förbättringar. Hon nämner förbättringar i sjuklönereglerna som ett exempel.

En förhandling handlar också om vilka av motpartens krav man lyckas stoppa. OFR satte exempelvis stopp för Arbetsgivarverket yrkande om att ta bort ersättningar för läkemedel, läkarvård och flyttersättning.

Åsa Erba-Stenhammar är däremot missnöjd med att inte ha kommit vidare i frågan om visstidsanställningar, där ST yrkat att antalet visstidsanställningar bör minska.

– Precis som i frågan med arbetstid står vi långt ifrån varandra när det gäller visstidsanställningar. Vi har olika verklighetsuppfattning och har nu kommit överens om att ta fram gemensam statistik, säger hon.

Det blir inte heller några förbättringar i omställningsavtalet, som exempelvis reglerar stöd till statligt anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Åsa Erba-Stenhammar är dock noga med att påpeka att OFR och Arbetsgivarverket är överens om att lokala parter kan teckna egna omställningsavtal som specificerar vilka villkor som ska gälla vid omlokalisering.

– Det är många medlemmar som kommer att bli berörda av omlokalisering framöver. Det är mycket bättre att frågan ligger hos lokala parter än att vi ska avgöra centralt vad som är bäst för medarbetare och verksamhet.

Det fanns också områden där det rådde ”fullständig samsyn” mellan Arbetsgivarverket och OFR, enligt Åsa Erba-Stenhammar. Exempelvis är man överens om att utöka stödet i arbetsmiljöfrågor till fack och arbetsgivare lokalt. Det ska genom det partsgemensamma organet Partsrådet.

– Enskilda myndigheter ska kunna avropa stöd från Partsrådet, som har resurser. Det är roligt att vi är överens om att ta krafttag i den här frågan, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR fick också igenom:

  • Att lokala parterna även i fortsättningen få välja löneförhandlingsmodell – antingen traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal, där lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef.
  • En låglönesatsning där alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden kommer att bidra med mer pengar till lönepotten.
  • Att den bortre parentesen tas bort även för den del som arbetsgivaren betalar ut i sjukpenningtillägg. Den har ju redan tagits bort i sjukförsäkringen, det vill säga att man förut i normalfallet kunde vara sjukskriven i maximalt två och ett halvt år.

Arbetsgivarverket fick också igenom:

  • Att lokala parter kan ta fram en egen modell vid oenighet vid lönesättande samtal.
  • ”Ordningsregler” vid tjänstledighet för visstidsanställning inom staten införs. Exempelvis måste man ha jobbat ett år innan man kan få tjänstledigt.
  • Möjlighet att stänga av arbetstagare vid misstänkt brottslighet eller allvarlig misskötsamhet.

Avtalet gäller till och med 30 september 2020.

Det här är Offentliganställdas förhandlingsråd

ST ingår i den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som kallas OFR/S,P,O, vilket står för statstjänstemän, poliser och officerare. Nio förbund ingår: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.