Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Personliga påhopp löser inga problem

Positiv utveckling på Råby

I debatten som har förts om Råby ungdomshem den senaste tiden har endast den missnöjda personalens intresse fått stå i fokus. Jag vill gärna att ni läsare ska veta att det finns personal som ser positivt på utvecklingsarbetet på Råby.
Jag vill också lyfta fram att ungdomar som varit placerade på Råby är nöjda med både sin behandling och med personalen. Vid utflyttning från institutionen får ungdomarna svara på frågor i en intervju, om hur de har upplevt vistelsetiden på den avdelning som de har varit placerade på. Jag har som arbetsuppgift att handlägga ADAD-intervjuerna och därför underlag för uppgifterna.

Våra uppdragsgivare, socialtjänsten, får också svara i en enkät hur nöjda de är med den behandling och vård, som deras placerade ungdom får på Råby. Dessa svar är genomgående mycket positiva. Jag har även personligen tagit del av närkommunernas förändrade syn på Råby. De sade, att förut (i mitten av 1990-talet och tidigare) ville de helst inte placera ungdomar här och att de inte kände sig välkomna hit mm.

I dag har vår samverkan ökat och de vill gärna samarbeta med oss utanför gränserna med att utbyta erfarenheter, behandlingsmetoder mm. Likaså gäller det andra myndigheter som t ex polisen. Skylten med ”Obehöriga äga ej tillträde” har tagits bort och i stället finns ”Välkommen till Råby ungdomshem”. Vi har ofta studiebesök, allt från politiker till de som går i någon utbildningsform. Vi har dock fått säga nej till flera intressenter, för att verksamheten och framförallt ungdomarna inte ska bli lidande.

Många förändringar har alltså påbörjats till det bättre på Råby. Det gäller såväl behandlingsmetoder, utveckling av personalkompetens, familjearbetet och tydliga riktlinjer om vad som är gällande för all personal. Det måste hela tiden ske en utveckling i detta mycket viktiga och svåra arbete som vi utför dagligen. Och visst ska förändringsarbetet få flöda vidare i positiv riktning inom alla områden. Priset kan innebära att vissa låter sig fyllas på och lätt hänger med, medan andra låter sin motvilja vara oförändrad, fortsätter sin klagan och beskyller andra för sina misslyckanden så som de alltid har gjort.

Positiva förändringar är inte lika lätt att se för alla, men vi har alltid ett eget val hur/om vi vill se dem. Förändringar i positiv riktning kan enbart flöda då vi är öppna och delaktiga i dem. Med positiv delaktighet menar jag, att konstruktivt hitta den bästa lösningen och inte fokuseras vid problemet.

Personliga påhopp löser inga problem, tvärtom. Den positiva delaktigheten kan se olika ut beroende på vad vi har för arbetsuppgift, men vi är ändå alltid delaktiga i vår egen vilja till förändring, engagemang och yrkesstolthet.
Jag har arbetat i sju år på Råby och valt att följa förändringarnas positiva riktning. Jag förstår att mina ”glasögon” påverkar mitt sätt att se det, men jag vet också att många av mina kollegor delar min uppfattning. Denna förändring som påbörjats har institutionschefen Lars Wetter och ledningsgruppen varit pådrivande till och delaktiga i, glöm inte det.

Margitta Steen

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.