Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Regeringen flyttar fler jobb från Stockholm

Regeringen omlokaliserar 300 statliga årsarbetskrafter från Stockholms län. Däribland Myndigheten för tillgängliga medier, som i sin helhet flyttas till Malmö. Dessutom ska Sidas huvudkontor flytta från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

Myndigheten för tillgängliga medier ska flytta till Malmö.

– Det skapar så klart jättemycket oro och frågetecken. Det är väldigt konkret, det handlar om försörjning, säger Malin Elgborn, ordförande för myndighetens ST-avdelning.

Enligt regeringens besked ska flytten vara genomförd senast 31 december 2019.

– Det som händer nu är att alla börjar fundera på vilka villkor som gäller för dem. Man tänker på sin anställningstrygghet – och att det inte är så tryggt i staten längre, säger Malin Elgborn.

Den myndighet som står inför den största flytten, med 500 årsarbetskrafter, är Sida. Men flyttlasset går inte så långt, från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

»Det är också viktigt att staten ökar sin närvaro i storstädernas ytterområden«, skriver vice statsminister Isabella Lövin, MP, i ett pressmeddelande.

STs ordförande Britta Lejon är kritisk till det sätt statliga jobb flyttas på.

– Vi tycker självklart att det är viktigt med statlig service och närvaro i hela landet. Men det här är fel väg att gå. Det kostar pengar och det påverkar verksamheten negativt under en övergångsperiod. Och för våra medlemmar är det en otroligt stor omställning i livet, säger hon.

Hon ser hellre att staten anställer fler inom exempelvis Polisen, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan, Pos-ten och järnvägsunderhållet.

På presskonferensen sade civil­minister Ardalan Shekarabi, S, att rege­ringen ska komplettera omlokaliseringarna med en bättre styrning av de stora myndigheternas beslut om var de placerar sina kontor.

– Det ska inte vara någon smyg­centralisering och slentriancentralisering, sade Ardalan Shekarabi.

Utöver omlokaliseringarna ska rege­ringen även utöka Trafikverkets kontor i Kristianstad med 80 till 100 nya årsarbetskrafter.

Statliga jobb som omlokaliseras
  • Inspektionen för social­försäkringen: Hela myndigheten med 50 till 60 årsarbets­krafter till Göteborg.
  • Myndigheten för tillgängliga medier: Hela myndigheten med 100 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Arbetsmiljöverket: 25 års­arbetskrafter till Mölndal.
  • Kronofogden: 15 årsarbetskrafter till Kristianstad, 10 till Luleå och 10 till Sundsvall.
  • Sida: Hela myndighetens huvudkontor med 500 årsarbetskrafter till Botkyrka.
  • Swedac: 40 årsarbetskrafter till Borås.
  • Tillväxtverket: 10 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Tullverket: 30 årsarbets­krafter till Malmö.

Dessutom ska Trafikverket utöka sin verksamhet på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter, senast 31 december 2019.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.