Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Regeringen flyttar fler jobb från Stockholm

Regeringen omlokaliserar 300 statliga årsarbetskrafter från Stockholms län. Däribland Myndigheten för tillgängliga medier, som i sin helhet flyttas till Malmö. Dessutom ska Sidas huvudkontor flytta från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

Myndigheten för tillgängliga medier ska flytta till Malmö.

– Det skapar så klart jättemycket oro och frågetecken. Det är väldigt konkret, det handlar om försörjning, säger Malin Elgborn, ordförande för myndighetens ST-avdelning.

Enligt regeringens besked ska flytten vara genomförd senast 31 december 2019.

– Det som händer nu är att alla börjar fundera på vilka villkor som gäller för dem. Man tänker på sin anställningstrygghet – och att det inte är så tryggt i staten längre, säger Malin Elgborn.

Den myndighet som står inför den största flytten, med 500 årsarbetskrafter, är Sida. Men flyttlasset går inte så långt, från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

»Det är också viktigt att staten ökar sin närvaro i storstädernas ytterområden«, skriver vice statsminister Isabella Lövin, MP, i ett pressmeddelande.

STs ordförande Britta Lejon är kritisk till det sätt statliga jobb flyttas på.

– Vi tycker självklart att det är viktigt med statlig service och närvaro i hela landet. Men det här är fel väg att gå. Det kostar pengar och det påverkar verksamheten negativt under en övergångsperiod. Och för våra medlemmar är det en otroligt stor omställning i livet, säger hon.

Hon ser hellre att staten anställer fler inom exempelvis Polisen, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan, Pos-ten och järnvägsunderhållet.

På presskonferensen sade civil­minister Ardalan Shekarabi, S, att rege­ringen ska komplettera omlokaliseringarna med en bättre styrning av de stora myndigheternas beslut om var de placerar sina kontor.

– Det ska inte vara någon smyg­centralisering och slentriancentralisering, sade Ardalan Shekarabi.

Utöver omlokaliseringarna ska rege­ringen även utöka Trafikverkets kontor i Kristianstad med 80 till 100 nya årsarbetskrafter.

Statliga jobb som omlokaliseras
  • Inspektionen för social­försäkringen: Hela myndigheten med 50 till 60 årsarbets­krafter till Göteborg.
  • Myndigheten för tillgängliga medier: Hela myndigheten med 100 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Arbetsmiljöverket: 25 års­arbetskrafter till Mölndal.
  • Kronofogden: 15 årsarbetskrafter till Kristianstad, 10 till Luleå och 10 till Sundsvall.
  • Sida: Hela myndighetens huvudkontor med 500 årsarbetskrafter till Botkyrka.
  • Swedac: 40 årsarbetskrafter till Borås.
  • Tillväxtverket: 10 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Tullverket: 30 årsarbets­krafter till Malmö.

Dessutom ska Trafikverket utöka sin verksamhet på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter, senast 31 december 2019.

Bli den första att tycka till!
Ny säkerhetsskyddslagNyhetNär en anställd med säkerhetsklassad tjänst inte fick behålla sina arbetsuppgifter utan att få veta varför väckte det oro på MSB. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
FackligtNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.