Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Regleringsbrev ställer krav på lokal närvaro

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S, och Arbetsförmedlingens nya generaldirektör Maria Mindhammar höll i dag en gemensam pressträff med anledning av att regeringen fattat beslut om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

I det ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för både arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med kommuner och andra aktörer, som Försäkringskassan.

– Regeringen anser därför att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av de orter där man lagt ned kontor, sade Eva Nordmark.

Hur många kontor som borde öppnas igen eller inte stängas enligt nuvarande plan, kunde Eva Nordmark inte svara på.

– Jag ser ju framför mig att skyltarna kommer upp igen på många orter, även om det kan ske på olika sätt. Det kan vara egna kontor, i samarbete med kommuner eller på statliga servicekontor. Det ska vara en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro i hela landet, sade Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen ska återrapportera en lägesbeskrivning senast 15 februari och 15 juni, särskilt för de orter som myndigheten lämnat under 2019. Uppdraget ska slutredovisas 23 oktober 2020.

Arbetsförmedlingens generaldirektör, Maria Mindhammar, konstaterade att läget är annorlunda nu än när besluten om nedläggningarna togs.

– Jag vill vara tydlig med att det beslutet föranleddes av stora budgetneddragningar. Vi sade redan då att vi inte kommer lämna några orter förrän vi har säkrat den lokala närvaron.

Hon konstaterade precis som tidigare att myndigheten kommer att se över sin lokala närvaro. Men inte heller hon kunde svara på hur många av de redan nedlagda kontoren som ska återuppstå – eller hur många av de 42 kontor som enligt planeringen ska läggas ned under 2020 som kommer att bli kvar.

– Vi kommer nu noga att se över vår lokala närvaro, och vi kommer göra några korrigeringar. Omställning och uppsägningar har slagit olika hårt ute i kommunerna. Vi kan se vissa luckor i vår lokala närvaro. Det står också ett ord – återupprätta – i regleringsbrevet. Så vi ser över detta nu.

Hon berättade också att myndigheten har en bra dialog med Sveriges kommuner och regioner och med de statliga servicekontoren om att dela utrymme med dem.

– Skulle det behövas en egen lokal, som vi sagt upp, så måste vi upphandla en ny lokal. När det gäller personalen är ju det ett problem, men det finns en återanställningsrätt. Men det är klart att det kostar pengar att ha personal i glesbygd, det vill jag vara tydlig med.

Maria Mindhammar konstaterade att Arbetsförmedlingen befinner sig i ”en extremt utsatt situation” och att det kommer vara ett ”hårt läge” även under 2020.

– Vi har tappat ungefär 3 000 medarbetare under det här året så det är klart att det påverkar vår produktionskapacitet. Men nu måste vi få lite arbetsro.

Fler uppdrag i regleringsbrevet

Arbetsförmedlingen ska:

  • redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för ett fungerande stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • analysera hur myndigheten kan bidra med kunskap om kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur arbetet med sådana analyser kan genomföras av den reformerade myndigheten.
  • analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.
  • redovisa arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsutbildningens effektivitet är hög och att arbetsmarknadsutbildningen fyller en strategisk funktion för kompetensförsörjningen.
  • fortsätta att förbereda och utveckla matchningstjänster.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.