Annons:
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Säkerhetsanstalter inför dubbelrum

Kriminalvården inrättar 194 tillfälliga anstaltsplatser genom att placera två intagna i vad som tidigare varit enkelrum. Åtgärden införs för att mildra konsekvenserna av den stora överbeläggningen på fängelserna.

Kriminalvården har tidigare fattat flera beslut om besparingar och effektiviseringar, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande. Det ekonomiska utrymmet används nu för att mildra konsekvenserna av den rådande beläggningssituationen på anstalter och häkten.

Enligt Kriminalvårdens egen statistik var beläggningen på landets klass 1-anstalter för män 97 procent den sista mars. Det är där de mest riskfyllda intagna placeras. På klass 2-anstalterna för män var beläggningen drygt 98 procent, medan klass 3-anstalterna utnyttjades till 92 procent.

De nya beredskapsplatserna, som främst tas fram genom dubbelbeläggning, skapas vid anstalterna i säkerhetsklass 1 och 2, där behovet är störst. På kvinnoanstalterna är beläggningen 82 procent.

Kriminalvården kommer också att satsa på att underlätta situationen vid de överfulla häktena, främst genom ökad bemanning. Det behövs mer personal för att klara till exempel säkerhet och transporter, när man hela tiden tvingas utnyttja besöksrum, transportplatser, avskildhetsrum och andra utrymmen tillfälligt.

”Kriminalvården behöver långsiktigt utöka sin platskapacitet i både häkte och anstalt; det behövs nya platser för att kunna ta emot ett ökat klientinflöde. För att det ska bli möjligt krävs en långsiktig finansiering av Kriminalvården”, kommenterar häktes- och anstaltsdirektör Hanna Jarl i pressmeddelandet.

Här ökar antalet platser

I klass 1 utökas antalet platser på anstalterna Kumla, Salberga, Saltvik och Norrtälje.
I klass 2 utökas antalet platser på anstalterna Mariefred, Umeå, Gävle. Beateberg, Täby, Österåker, Storboda, Brinkeberg, Johannesberg, Högsbo, Skogome, Skänninge, Fosie, Kristianstad och Ystad.
Tidigare har beslut fattats om att inrätta 69 platser i säkerhetsklass 1 och 2, varav huvuddelen beredskapsplatser. Platserna har öppnats under perioden november 2018 till mars 2019.
Den 17 december 2018 beslutades om att öppna 58 platser i säkerhetsklass 3, varav huvuddelen ordinarie platser. Platserna har öppnats under perioden december 2018 till mars 2019.

Källa: Kriminalvården

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.