Annons:
Foto: Kriminalvården
Krimimalvården
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

ST-företrädare: »Folk är rädda«

Sedan Nils Öberg blev ny chef för Kriminalvården 2012 har mer än 15 höga chefer fått sparken, omplacerats eller lämnat myndigheten självmant. »Nils Öberg har infört en katastrofal personalpolitik. Folk är rädda«, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
Nils Öberg. Foto: Kriminalvården.

Nils Öberg skrek åt mig och sa att jag pratat skit bakom hans rygg och att han inte gillade min ledarstil. Sedan gick han bara ut ur rummet.

Det berättar Gunilla Ternert, tidigare regionchef för Kriminalvården i Stockholm. Efter 40 år på myndigheten fick hon förra året sparken av Kriminalvårdens generaldirektör.

Hon är en av de mer än 15 höga chefer som av olika skäl lämnat Kriminalvården sedan Nils Öberg tillträdde som generaldirektör i januari 2012.

– När Gunilla Ternert sparkades gick det som en chockvåg genom Kriminalvården. Resultatet blev en tyst organisation, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.

Flera andra före detta chefer som Pub­likt varit i kontakt med bekräftar bilden av en generaldirektör som inte tolererar att bli emotsagd. Men ingen av dem vågar uttala sig offentligt.

– Med Nils Öberg kom rädslan för att ha »fel«. När han började flytta och sparka chefer, som allmänt ansågs kompetenta men inte helt anslöt sig till hyllningskören, då tog ja-sägarna över, säger en av dem.

STs Per Sunneborn menar att situationen får allvarliga konsekvenser för myndigheten.

– Med alla chefer som försvunnit har Kriminalvården tappat minnet. Och rockaderna på chefsstolarna är ett led i Nils Öbergs omorganisation av myndigheten.

I ett mejl till Publikt skriver Marie Christine Taylor, chefsutvecklare på Kriminalvården, att omsättningen av chefer ligger på en rimlig nivå sett till myndighetens storlek och antal chefer, och att högre chefer kan ha tidsbegränsade förordnanden.

De argumenten avfärdar Per Sunneborn:

– Det kan väl inte vara rimligt att byta nästan alla chefer på huvudkontoret, säger han.

Per Sunneborn är också mycket kritisk till den managementkonsult som Nils Öberg anlitade inför om­organisationen och som hittills kostat Kriminal­vården 2,8 miljoner kronor. Företaget, Enhancer Consulting, drivs av en bekant till generaldirektören.

Enhancers teorier utgår från den kana­densiske psykoanalytikern Elliot Jaques. Hans tes är att olika roller i en organisation kräver olika lång planeringshorisont, och kan delas in i bestämda intervall – »stratum«. Chefer och de som Enhancer kallar »underställda« bör vara i olika stratum och cheferna ska ha rätt att utvärdera hur väl de underställda motsvarar deras krav. Chefen ska kunna se till att medarbetare som inte uppfyller kraven förflyttas.

När Nils Öberg presenterade Enhancer för de fackliga organisationerna fick de veta att just Enhancer var den enda konsulten som arbetade »på veten­skaplig grund«, berättar Per Sunneborn.

– Det lät ju väldigt bra, men nu tycker jag att det luktar bondfångeri lång väg.

Efter en kartläggning av personalen pekade Enhancer ut vad företaget kal­lade felaktigheter i organisationen:

  • »Struktur för hur roller är organiserade«: 43 procent fel.
  • »Struktur för hur individer är orga­niserade«: 63 procent fel.
  • »Matchning specifik roll/individ«: 22 procent fel.

En av landets främsta organisations­experter, docent Anders Ivarsson Westerberg på Södertörns högskola, har läst Enhancers rapport om Kriminalvården och är starkt kritisk.

– Hade det här varit en studentuppsats skulle den inte ha blivit godkänd. Att sätta procentsatser för om en roll är felorganiserad eller inte, det går bara inte. Och då kan jag tala för den samlade kompetensen inom organisationsforskningen.

Elliot Jaques typ av teorier härstammar från 1960-talet och ingen inom organisationsforskningen skulle ansluta sig till dem i dag, enligt Anders Ivarsson Westerberg.

Han anser att metoden passar särskilt illa för offentlig verksamhet där andra aspekter än ren effektivitet också måste vägas in.

– Utifrån kvaliteten på den här rapporten skulle jag inte rekommendera Enhancer över huvud taget.

Nils Öberg har erbjudits möjlighet att bemöta kritiken men avböjt. 

Bli den första att tycka till!
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.