Annons:
Foto: Kriminalvården
Krimimalvården
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

ST-företrädare: »Folk är rädda«

Sedan Nils Öberg blev ny chef för Kriminalvården 2012 har mer än 15 höga chefer fått sparken, omplacerats eller lämnat myndigheten självmant. »Nils Öberg har infört en katastrofal personalpolitik. Folk är rädda«, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
Nils Öberg. Foto: Kriminalvården.

Nils Öberg skrek åt mig och sa att jag pratat skit bakom hans rygg och att han inte gillade min ledarstil. Sedan gick han bara ut ur rummet.

Det berättar Gunilla Ternert, tidigare regionchef för Kriminalvården i Stockholm. Efter 40 år på myndigheten fick hon förra året sparken av Kriminalvårdens generaldirektör.

Hon är en av de mer än 15 höga chefer som av olika skäl lämnat Kriminalvården sedan Nils Öberg tillträdde som generaldirektör i januari 2012.

– När Gunilla Ternert sparkades gick det som en chockvåg genom Kriminalvården. Resultatet blev en tyst organisation, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.

Flera andra före detta chefer som Pub­likt varit i kontakt med bekräftar bilden av en generaldirektör som inte tolererar att bli emotsagd. Men ingen av dem vågar uttala sig offentligt.

– Med Nils Öberg kom rädslan för att ha »fel«. När han började flytta och sparka chefer, som allmänt ansågs kompetenta men inte helt anslöt sig till hyllningskören, då tog ja-sägarna över, säger en av dem.

STs Per Sunneborn menar att situationen får allvarliga konsekvenser för myndigheten.

– Med alla chefer som försvunnit har Kriminalvården tappat minnet. Och rockaderna på chefsstolarna är ett led i Nils Öbergs omorganisation av myndigheten.

I ett mejl till Publikt skriver Marie Christine Taylor, chefsutvecklare på Kriminalvården, att omsättningen av chefer ligger på en rimlig nivå sett till myndighetens storlek och antal chefer, och att högre chefer kan ha tidsbegränsade förordnanden.

De argumenten avfärdar Per Sunneborn:

– Det kan väl inte vara rimligt att byta nästan alla chefer på huvudkontoret, säger han.

Per Sunneborn är också mycket kritisk till den managementkonsult som Nils Öberg anlitade inför om­organisationen och som hittills kostat Kriminal­vården 2,8 miljoner kronor. Företaget, Enhancer Consulting, drivs av en bekant till generaldirektören.

Enhancers teorier utgår från den kana­densiske psykoanalytikern Elliot Jaques. Hans tes är att olika roller i en organisation kräver olika lång planeringshorisont, och kan delas in i bestämda intervall – »stratum«. Chefer och de som Enhancer kallar »underställda« bör vara i olika stratum och cheferna ska ha rätt att utvärdera hur väl de underställda motsvarar deras krav. Chefen ska kunna se till att medarbetare som inte uppfyller kraven förflyttas.

När Nils Öberg presenterade Enhancer för de fackliga organisationerna fick de veta att just Enhancer var den enda konsulten som arbetade »på veten­skaplig grund«, berättar Per Sunneborn.

– Det lät ju väldigt bra, men nu tycker jag att det luktar bondfångeri lång väg.

Efter en kartläggning av personalen pekade Enhancer ut vad företaget kal­lade felaktigheter i organisationen:

  • »Struktur för hur roller är organiserade«: 43 procent fel.
  • »Struktur för hur individer är orga­niserade«: 63 procent fel.
  • »Matchning specifik roll/individ«: 22 procent fel.

En av landets främsta organisations­experter, docent Anders Ivarsson Westerberg på Södertörns högskola, har läst Enhancers rapport om Kriminalvården och är starkt kritisk.

– Hade det här varit en studentuppsats skulle den inte ha blivit godkänd. Att sätta procentsatser för om en roll är felorganiserad eller inte, det går bara inte. Och då kan jag tala för den samlade kompetensen inom organisationsforskningen.

Elliot Jaques typ av teorier härstammar från 1960-talet och ingen inom organisationsforskningen skulle ansluta sig till dem i dag, enligt Anders Ivarsson Westerberg.

Han anser att metoden passar särskilt illa för offentlig verksamhet där andra aspekter än ren effektivitet också måste vägas in.

– Utifrån kvaliteten på den här rapporten skulle jag inte rekommendera Enhancer över huvud taget.

Nils Öberg har erbjudits möjlighet att bemöta kritiken men avböjt. 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.