Annons:
Tjänstepensioner
Nyhet
AVAlexander Armiento0 kommentarerTyck till!

ST säger nej till nytt pensionsavtal

ST har tagit paus i förhandlingarna om framtidens tjänstepensioner för myndighetsanställda. Missnöjet med det förslag som låg på bordet var stort. Men de andra fackliga organisationerna har nu skrivit under en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal.

I slutet av förra veckan meddelade Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, att man beslutat att lämna förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för myndighetsanställda. ”Förhandlingarna kan återupptas i mitten av augusti om Arbetsgivarverket då har fått mandat att förhandla klart i de utestående frågorna”, skrev OFR i ett pressmeddelande, där man förklarade att man på flera viktiga områden inte var överens med arbetsgivarsidan – bland annat om hur reglerna för delpension ska se ut och hur tjänstepensionen för anställda med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. Facket vill inte heller acceptera en höjning av pensionsåldern för flygledare och officerare.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar säger att frågan om ett hållbart arbetsliv varit ett av förbundets viktigaste prioriteringar i förhandlingarna:

– Utvecklingen av den allmänna pensionen gör att man i framtiden troligen kommer att behöva jobba längre. För att våra medlemmar ska få bra pensioner även i framtiden måste vi se till att skapa förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Ett fungerande delpensionsavtal är ett exempel på det. Vi vill även att medlemmar som behöver byta karriär mitt i livet ska kunna få stöd att göra det.

Men på den fackliga sidan i pensionsförhandlingarna finns också LO-förbundet Seko och Sacoförbunden inom Saco-S, som fortsatte förhandlingarna när OFR lämnade förhandlingsbordet. På måndagen skrev de två organisationerna under en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal – med namnet PA 16 – som ska gälla från 1 januari 2016, i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.

I det nya avtalet tjänar en anställd in tjänstepension från första anställningsdagen och fram till 67 års ålder. Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på andra delar av arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver. Avtalet innehåller därutöver en särskild premie på 1,5 procent som kan användas till delpension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. Det befintliga delpensionsavtalet fasas därmed ut.

Saco-S ordförande Lena Emanuelsson kallar i ett pressmeddelande överenskommelsen ”ett bra och flexibelt avtal som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv.”

Men enligt Åsa Erba-Stenhammar är STs och OFRs krav fortfarande inte tillgodosedda i den överenskommelse som nu undertecknats:

– Vi kom långt under vårens förhandlingar, och är nöjda med att man nu kommer att tjäna in pension under hela yrkeslivet. Men det är fortfarande många frågor som vi inte har gått i mål med. Förutom att vi inte är nöjda med möjligheterna till delpension kan vi konstatera att framtida medlemmar med lite högre lönenivåer riskerar att få väsentligt lägre pension än med dagens system. Vi måste förhandla hela vägen in i kaklet – det är vi skyldiga våra medlemmar.

För STs medlemmar på de statliga myndigheterna gäller det gamla tjänstepensionsavtalet – PA 03 – tills vidare.

– Jag förutsätter att vi kommer att fortsätta förhandla och komma överens om villkor som är tillräckligt bra för våra medlemmar, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Vad händer om ni inte kommer överens med Arbetsgivarverket?

– Våra medlemmar fortsätter att gå på PA 03 så länge det inte är uppsagt.

Och vad händer om Arbetsgivarverket säger upp avtalet?

– Det har jag svårt att överblicka i dag. Det får vi ta ställning till om det sker.

Åsa Erba-Stenhammar är förvånad över att de andra fackliga organisationerna har accepterat villkoren i överenskommelsen.

– Det är en gammal facklig sanning att om vi är många som driver en sak blir vi starkare. Men varje organisation har sina egna bevekelsegrunder. Jag kan bara konstatera att det här inte är tillräckligt bra för oss.

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för myndighetsanställda har pågått under våren. Utgångspunkten är en principöverenskommelse som tecknades mellan parterna i förra avtalsrörelsen och som innebär att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensionsnivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.