Annons:
Tjänstepensioner
Nyhet
AVMattias Lahti Davidsson & Eva Spira0 kommentarerTyck till!

ST vill förhandla vidare om pensionsavtalet

STs yngsta medlemmar på myndigheterna är på väg in i ett pensionsavtal som deras förbund inte accepterat. I dag, onsdag, gör Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, en ny förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket om framtidens tjänstepensioner.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är OFRs förhandlingsledare, menar att parterna inte är färdiga med det nya pensionsavtalet.

– Det är viktigt att vi formulerar oss tydligt: vi har inte förhandlat färdigt. Vi har inte sett PA 16 i dess slutgiltiga tappning och kan därför bara spekulera. Det finns flera viktiga frågor som vi fortfarande måste diskutera på djupet, säger hon.

Bakgrunden till att Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, nu gör en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket är att Seko och Saco-S i juni kom överens med Arbetsgivarverket om principerna för ett nytt tjänstepensionsavtal för myndighetsanställda, PA 16. OFR var inte med på den överenskommelsen, utan hade några dagar tidigare lämnat förhandlingarna och i ett pressmeddelande förklarat att de kunde återupptas när Arbetsgivarverkets förhandlare fått mandat att förhandla klart.

Det blev dock inga fortsatta förhandlingar. I stället sade Arbetsgivarverket i september upp dagens pensionsavtal, PA 03, och förklarade att även STs och de andra OFR-förbundens medlemmar kommer att omfattas av det nya avtalet när det ska träda i kraft 1 januari 2016. De nya villkoren gäller anställda födda 1988 eller senare. Äldre medarbetare tar däremot med sig de de villkor de har i dagens pensionsavtal in i det nya avtalet.

Ännu har dock inte något färdigt PA 16 presenterats, eftersom Arbetsgivarverket, Seko och Saco-S fortsatt att arbeta med detaljerna i avtalet.

Bland de saker som ST och de andra förbunden inom OFR vill diskutera vidare med Arbetsgivarverket nämner Åsa Erba-Stenhammar fackens krav på att ett nytt pensionsavtal ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. OFR hävdar också att PA 16 missgynnar sjukskrivna och föräldralediga. Dessutom vill OFR behålla den lägre pensionsåldern för vissa yrkesgrupper – flygledare och officerare.

Åsa Erba-Stenhammar tror att Arbetsgivarverket kommer att vilja mötas vid förhandlingsbordet.

– Vår utgångspunkt är att vi vill förhandla. Jag hoppas att Arbetsgivarverket ser fördelarna med fortsatta förhandlingar. ST är trots allt den största fackliga parten inom staten.

Men Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom har sagt att man inte vill återuppta förhandlingarna. Vad gör OFR om motparten vägrar?

– Då måste vi titta på andra medel som står till buds, men där är vi inte än.

Kan det bli aktuellt med strejk?

– Det vill jag inte gå in på nu. Vår utgångspunkt är att vi ska förhandla, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Överenskommelsen om PA16 som ST sagt nej till
  • I juni kom Arbetsgivarverket överens med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet, PA16. 
  • Utgångspunkten är en principöverenskommelse om att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensions­nivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Premierna ligger på samma nivå som i andra avtal på arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Arbetsgivarna betalar ytterliga­re 1,5 procent i en premie som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Det befintliga delpensionsavtalet fasas ut.
  • Den anställda tjänar in pension från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas. 

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.