Annons:
Skyddsorganisationen inom Värmlands tingsrätt i Karlstad har påtalat situationen under flera år och bett arbetsgivaren att vidta åtgärder. I anmälan konstateras att frånvaron har ökat, vilket leder till att högarna med ärenden växer ännu mer.Bild:Mostphotos
Domstolarna
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Tung situation för domstolshandläggare

Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan behövs fler domstolshandläggare på tingsrätten i Värmland. Underbemanningen  beror bland annat på att vakanta tjänster inte tillsätts, säger Linn Flood, huvudskyddsombud på myndigheten.

Hon berättar att underbemanningen har lett till att arbetsbelastningen blivit allt högre och att handläggarna är stressade och mår dåligt. I anmälan beskrivs handläggarnas situation som ohållbar.

– De hinner inte med, helt enkelt, säger Linn Flood.

Skyddsorganisationen har påtalat situationen under flera år och bett arbetsgivaren att vidta åtgärder.

I anmälan konstateras att frånvaron har ökat, vilket leder till att högarna med ärenden växer ännu mer.

– Det finns tydliga tecken på att det kan komma fler sjukskrivningar om inget görs åt den akuta situationen, säger Linn Flood.

Hon anser att arbetsgivaren måste tillsätta vakanta tjänster. Arbetsgivaren behöver också få större kunskap om handläggarnas arbetssituation för att kunna vidta rätt åtgärder, framhåller hon.

– Arbetsgivaren behöver sätta sig in i vårt arbete. Man har vidtagit vissa åtgärder, men de räcker inte, säger hon.

I anmälan konstaterar Linn Flood att arbetsbelastningen också leder till högre risk för att kvaliteten och rättssäkerheten äventyras.

Domstolshandläggarna jobbar bland annat med inkommande post, expediering av domar och beslut, kallelser till förhandling och bevakning av yttranden i målen.

Arbetsgivaren har svarat på huvudskyddsombudets första framställan.

Lars Holmgård, chef vid Värmlands tingsrätt, skriver att han delar bilden av att arbetsbelastningen är hög. Han är oroad över domstolshandläggarnas situation och hur den påverkar både den enskilda individen och tingsrättens verksamhet.

Han hänvisar till att myndighetens anslag har minskats, och att personalkostnaderna utgör en stor del av myndighetens budget. Tidigare i höstas kritiserade Lars Holmgård anslagstilldelningen, bland annat i SVT, och menade att om regeringen ökar Polisens resurser måste också resurserna till domstolsväsendet öka.

Lars Holmgård skriver i svaret till skyddsorganisationen att han undersöker möjligheten att nyanställa en domstolshandläggare, liksom att fortsätta använda de timanställda som redan anlitas.

Han hänvisar också till att myndigheten behöver se över och förbättra sina arbetsmetoder.

”Det finns knappast en enkel lösning”, skriver Lars Holmgård i sitt svar.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.