Annons:
Över 3 500 personer har anslutit sig till Facebookgruppen #allmänhandling mot sexuella trakasserier och andra kränkningar inom kommuner, landsting och stat. Runt 550 har personer skrivit under uppropet.Bild:Jerker Andersson
sexuella trakasserier
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Upprop mot sextrakasserier i offentlig sektor

”Vi vet att detta kommer att leda till förändring, och vi ska göra vad vi kan för att bidra till det”, säger Nancy Schuch, en av initiativtagarna till ett upprop mot sexuella trakasserier bland offentliganställda.

Hittills har över 3 500 personer anslutit sig till Facebookgruppen #allmänhandling mot sexuella trakasserier och andra kränkningar inom kommuner, landsting och stat. Än så länge har omkring 550 personer skrivit under uppropet, som fortfarande samlar in underskrifter.

– Vi jobbar för det allmännas bästa och vill också säga vårt, säger Nancy Schuch, som är en av initiativtagarna.

De berättelser hon har sett hittills är lika otäcka som i andra upprop, förklarar hon.

– Alltifrån ”lilla gumman” och en klapp på rumpan till så grova saker att man inte ens vill föreställa sig dem.

#allmänhandling är ett av flera upprop där anställda i staten deltar. Därtill finns #akademiuppropet på universitet och högskolor, #medvilkenrätt inom rättsväsendet och #nödvärn inom Polisen.

STs ordförande Britta Lejon har skrivit ett öppet brev till ledningarna för myndigheter och statliga bolag, där hon påminner arbetsgivarna om deras skyldigheter.

– Diskrimineringslagen har skärpts i år, och det är ett krav att arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbete för att förhindra trakasserier och att man dokumenterar arbetet. Jag skriver också att ST gärna är en partner och ett stöd i det arbetet, säger hon.

Åsa Krook, chef för avdelningen för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, träffade nyligen HR-chefer på omkring 150 statliga myndigheter för att diskutera deras agerande efter #metoo.

– Det var tydligt att alla har rutiner och formalia på plats för att hantera anmälningar om sexuella trakasserier, säger hon. Och på många myndigheter har ledningen markerat att det råder nolltolerans mot sextrakasserier. Det är viktigt.

Men arbetsgivaren måste agera även när man ser och hör saker som inte anmäls eller om det går ett ganska löst rykte, anser hon.

– Det är kanske där som de generellt brister – man har en känsla av att allt inte är okej, men man gör inget.

Det finns myndigheter där sexjargong och trakasserier är så normaliserade att ingen reagerar, säger Åsa Krook.

– Då förstår man inte ens att man har ett problem. På sådana arbetsplatser kan #metoo bli en väckarklocka.

En myndighet där kränkande jargong förekommer är Kriminalvården. Anstalter och häkten har tidigare varit manligt dominerade arbetsplatser, men trots att könsfördelningen i dag är ganska jämn är mannen fortfarande norm, säger seniorhandläggaren Katarina Risberg, som arbetar med utbildningsutveckling.

– Och det har präglat vår kultur. Det kan vara en tuff och hård miljö, och man kanske höjer ribban för hur man samtalar.

Kriminalvården har utvecklat ett program som fokuserar på dem som står vid sidan om och noterar kränkningar, men varken är offer eller förövare. Målet är att de ska känna ett större ansvar att agera. Programmet ska ingå i grundutbildningen för kriminal­vårdare, och läras ut till personer som sedan kan vara samtalsledare på anstalter och häkten.

– Om vi får en gemensam plattform för detta blir det lättare att anmäla eller berätta om saker, att lyfta på tystnadslocket, säger Katarina Risberg.

Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.