Annons:
Över 3 500 personer har anslutit sig till Facebookgruppen #allmänhandling mot sexuella trakasserier och andra kränkningar inom kommuner, landsting och stat. Runt 550 har personer skrivit under uppropet.Bild:Jerker Andersson
sexuella trakasserier
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Upprop mot sextrakasserier i offentlig sektor

”Vi vet att detta kommer att leda till förändring, och vi ska göra vad vi kan för att bidra till det”, säger Nancy Schuch, en av initiativtagarna till ett upprop mot sexuella trakasserier bland offentliganställda.

Hittills har över 3 500 personer anslutit sig till Facebookgruppen #allmänhandling mot sexuella trakasserier och andra kränkningar inom kommuner, landsting och stat. Än så länge har omkring 550 personer skrivit under uppropet, som fortfarande samlar in underskrifter.

– Vi jobbar för det allmännas bästa och vill också säga vårt, säger Nancy Schuch, som är en av initiativtagarna.

De berättelser hon har sett hittills är lika otäcka som i andra upprop, förklarar hon.

– Alltifrån ”lilla gumman” och en klapp på rumpan till så grova saker att man inte ens vill föreställa sig dem.

#allmänhandling är ett av flera upprop där anställda i staten deltar. Därtill finns #akademiuppropet på universitet och högskolor, #medvilkenrätt inom rättsväsendet och #nödvärn inom Polisen.

STs ordförande Britta Lejon har skrivit ett öppet brev till ledningarna för myndigheter och statliga bolag, där hon påminner arbetsgivarna om deras skyldigheter.

– Diskrimineringslagen har skärpts i år, och det är ett krav att arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbete för att förhindra trakasserier och att man dokumenterar arbetet. Jag skriver också att ST gärna är en partner och ett stöd i det arbetet, säger hon.

Åsa Krook, chef för avdelningen för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, träffade nyligen HR-chefer på omkring 150 statliga myndigheter för att diskutera deras agerande efter #metoo.

– Det var tydligt att alla har rutiner och formalia på plats för att hantera anmälningar om sexuella trakasserier, säger hon. Och på många myndigheter har ledningen markerat att det råder nolltolerans mot sextrakasserier. Det är viktigt.

Men arbetsgivaren måste agera även när man ser och hör saker som inte anmäls eller om det går ett ganska löst rykte, anser hon.

– Det är kanske där som de generellt brister – man har en känsla av att allt inte är okej, men man gör inget.

Det finns myndigheter där sexjargong och trakasserier är så normaliserade att ingen reagerar, säger Åsa Krook.

– Då förstår man inte ens att man har ett problem. På sådana arbetsplatser kan #metoo bli en väckarklocka.

En myndighet där kränkande jargong förekommer är Kriminalvården. Anstalter och häkten har tidigare varit manligt dominerade arbetsplatser, men trots att könsfördelningen i dag är ganska jämn är mannen fortfarande norm, säger seniorhandläggaren Katarina Risberg, som arbetar med utbildningsutveckling.

– Och det har präglat vår kultur. Det kan vara en tuff och hård miljö, och man kanske höjer ribban för hur man samtalar.

Kriminalvården har utvecklat ett program som fokuserar på dem som står vid sidan om och noterar kränkningar, men varken är offer eller förövare. Målet är att de ska känna ett större ansvar att agera. Programmet ska ingå i grundutbildningen för kriminal­vårdare, och läras ut till personer som sedan kan vara samtalsledare på anstalter och häkten.

– Om vi får en gemensam plattform för detta blir det lättare att anmäla eller berätta om saker, att lyfta på tystnadslocket, säger Katarina Risberg.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.