Anstalt i Västerbotten får fler platser

KRIMINALVÅRDEN2022-09-30

I Sörbyn utanför Umeå har Kriminalvården inlett bygget av nya hus på anstaltsområdet, vilket enligt planerna ska öka antalet platser från 40 till 144. Nybygget innebär att ett femtiotal personer kommer att nyanställas.

Skogsbruksanstalten Sörbyn är ett av de 50-tal olika byggprojekt som Kriminalvården arbetar med för att öka antalet platser i anstalter och på häkten. Vid Sörbyn handlar det om mer än 100 nya platser på det befintliga anstaltsområdet. Byggnaderna kommer att färdigställas etappvis och målet är att allt ska stå klart 2026.

I ett pressmeddelande från Kriminalvården kommenterar generaldirektör Martin Holmgren beslutet att bygga ut anstalten: ”På anstalten Sörbyn finns gott om både kunskap, tradition och historia att bygga vidare på. Nu ska anstalten växa rejält och få bättre förutsättningar för att bedriva återfallsförebyggande verksamhet i en god arbetsmiljö.”

Med de nya platserna följer också behov av att nyrekrytera personal. Kriminalvården kommer att anställa ett femtiotal nya medarbetare vid anstalten, som varit i bruk sedan 1945.

”Vi behöver nya medarbetare från en rad olika yrkesgrupper. Mest kriminalvårdare, men också lärare, produktionsledare, sjuksköterskor och kockar”, konstaterar Kriminalvårdens delprojektledare Heidi Porko i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA