Annons:

Lokförarna inom SJ känner stress och ångest på grund av ett pressat arbetsschema, enligt en anmälan som huvudskyddsombuden tidigare har lämnat in till Arbetsmiljöverket. Nu har man återtagit anmälan efter att arbetsgivaren presenterat en handlingsplan.
Bild: Mostphotos
Lokförarna inom SJ känner stress och ångest på grund av ett pressat arbetsschema, enligt en anmälan som huvudskyddsombuden tidigare har lämnat in till Arbetsmiljöverket. Nu har man återtagit anmälan efter att arbetsgivaren presenterat en handlingsplan.

Drar tillbaka anmälan om stressade lokförare

SPÅRTRAFIKEN2020-10-14

Skyddsorganisationen inom SJ drar tillbaka sin anmälan till Arbetsmiljöverket om stressade lokförare. Det pressade arbetsschemat ska förbättras med en ny handlingsplan som arbetsgivaren har presenterat. ”Vi är på rätt spår och det råder samsyn”, säger skyddsombudet Jenny Bergman till Publikt.

Som Publikt tidigare har skrivit om har personalen ombord på SJs tåg haft ett tufft arbetsschema sedan förra sommaren. När coronapandemin slog till eskalerade situationen. Det ledde till att lokförarna kände sig stressade och fick ångest, enligt en anmälan som ett av SJs lokala skyddsombud lämnade in till arbetsgivaren.

Efter att flera lokala skyddsombud beskrivit en liknande situation valde huvudskyddsombuden i september att göra en samlad anmälan till Arbetsmiljöverket. Den anmälan har man nu dragit tillbaka.

Jenny Bergman, skyddsombud för lokförarna inom SJ, förklarar att man i stora drag är överens med arbetsgivaren om en handlingsplan.

– Vi är inte i mål än och just i dag är vi inte nöjda med arbetsmiljön, men vi är på rätt spår och det råder samsyn med arbetsgivaren, säger hon till Publikt.

Enligt arbetsgivaren består handlingsplanen av åtgärder som ska göra att arbetsschemana får längre framförhållning. Arbetspass ”som upplevts som för långa” ska kortas och det ska bli enklare för personalen att få ledighet beviljad, skriver SJ i ett pressmeddelande.

”Vi delar fullt ut skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas uppfattning om att schemaläggningen inte har varit tillfredsställande under en längre period”, kommenterar Anders Holmsten, chef för SJs enhet trafik, åtgärderna i pressmeddelandet.

Förutom stress och ångest listade skyddsorganisationen en rad andra effekter av arbetsmiljöproblemen i den numera tillbakadragna anmälan till Arbetsmiljöverket. Lokförare hade bland annat påtalat att de upplever humörsvängningar, magproblem, koncentrationssvårigheter, depressioner och högt blodtryck.

Det har även förekommit konflikter mellan olika yrkesgrupper inom SJ, enligt anmälan.

Jenny Bergman påpekar att alla åtgärder som arbetsgivaren presenterat i handlingsplanen ännu inte är genomförda.

– Det går inte att säga ett exakt datum för när allt ska vara genomfört men vi bevakar och vill se förbättringar kontinuerligt. Men det är inget halvår eller något år som vi pratar om, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA